مسئول امور دانشجویی

رزومه (CV)

                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: امید حموله علی پور

آدرس پست الکترونیک:

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر-حوزه معاونت دانشجویی

شماره تماس:  9 -061332491 داخلی 258

 

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

1-    دیپلم اقتصاد دبیرستان فردوسی شوشتر.

2-    کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

 

افتخارات : شرکت در مسابقات ورزشی و فرهنگی و کسب مقام های مختلف در مسابقات برگزار شده کشوری و استانی.

 

علاقه مندی های پژوهشی : پژوهش در زمینه مسائل اجتماعی و در خصوص مسائل مربوط به رشته تحصیلی.

 

سوابق تجربی :

از سال 1381 به عنوان رییس دفتر ریاست دانشگاه مشغول به کار شدم.از سال 1386 به عنوان کارشناس حوزه دانشجویی در قسمت نظام وظیفه مشغول انجام فعالیت گردیده ام از سال 1388 به عنوان رییس امور دانشجویی دانشکده های کشاورزی، علوم انسانی و فنی مهندسی و دبیر کمیته انضباطی از سال 1389 مشغول انجام وظیفه می باشم.

 

مهارتهای تکنیکی : در طول خدمت در دانشگاه استفاده بیش از 600 ساعت شرکت در کارگاههای آموزشی ضمن خدمت و اخذ گواهی دوره های مربوطه.

 

زبانها : انگلیسی