معرفی

 

 

اداره امور فارغ التحصیلان

انجام مراحل صدور مدرک، پاسخ به استعلام ها، صدور ریز نمرات و تایید، صدور گواهی فراغت از تحصیل برای سازمان های مختلف از طریق این اداره صورت می گیرد.