کارشناس امور دانش آموختگان

                                                                    

رزومه(cv)

 

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی:  جعفر کایدانی

آدرس پست الکترونیک:

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر-فارغ التحصیلان(تحویل مدرک)

شماره تماس:  9 -061332491 داخلی 405

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

1-    دیپلم علوم انسانی دبیرستان حکمت شوشتر.

2-    دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

 

سوابق تجربی :

سال 1388 تا 1390 در سلف سرویس واحد مشغول به کار شدم.

سال 1391 تا کنون در اداره فارغ التحصیلان(تحویل مدرک).