کارشناس امور دانش اموختگان

 

رزومه(cv)

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی:مژگان افشاری

آدرس پست الکترونیک:

آدرس محل کار: فارغ التحصیلان

شماره تماس: 9 -06136232491 داخلی 245

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

1-دیپلم علوم انسانی دبیرستان هاجر شوشتر   

2-کاردانی مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3-دانشجوی رشته  کارشناسی ناپیوسته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

سوابق تجربی :

1-1384تا 1389متصدی امور خوابگاهها

2 -1389 تا 1390 نظام وظیفه

3- 1390 تاکنون فارغ التحصیلان(بررسی پرونده)