کارشناس امور دانش آموختگان

 

رزومه(cv)

                                                                                                       
 

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: جبار شیخ زاده

آدرس پست الکترونیک:

آدرس محل کار: اداره فارغ التحصیلان – کارشناس (بررسی پرونده)

شماره تماس:  9-06132491

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

1-    دیپلم ادبیات وعلوم انسانی – دبیرستان دکتر شهید بهشتی شوشتر

2-    فوق دیپلم حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

3-    لیسانس حسابداری -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

 

سوابق تجربی : ازسال 1385درحوزه اموردانشجویی  (سلف سرویس )مشغول بکار شدم و از سال 1392درقسمت اداره امور فارغ التحصیلان به عنوان کارشناس مشغول به کار شدم .

 

مهارتهای تکنیکی : درطول خدمت دردانشگاه بیش از400ساعت شرکت درکارگاههای آموزشی ضمن خدمت داشتم وموفق به گرفتن گواهی های مربوطه شدم.