کارشناس نقل و انتقالات دانشجویی


                                                                                 رزومه(cv)

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: هادی شیرزاده

آدرس پست الکترونیک: hshirzad33@yahoo.com   

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- حوزه معاونت دانشجویی

شماره تماس: 9-06132491 داخلی 205

سوابق تحصیلی :

1-دیپلم کشاورزی عمومی-هنرستان کشاورزی شهید باهنرشوشتر                            

2-کارشناسی زبان وادبیات فارسی-دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر 

3- کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی-اقتصادکشاورزی – علوم و تحقیقات خوزستان                                                                                                                                                

افتخارات :

1-کسب مقام سوم مسابقات پرس سینه کشور-کارکنان دانشگاه آزاداسلامی-سال85واحدمیانه. 

2-دارای مدرک مربیگری درجه سه تنیس روی میزازفدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی یران.                                 

3-گذراندن دوره مدیریت کیفیت(ISO)بااخذمدرک معتبر.

4-گذراندن دوره مدیریت زمان بااخذمدرک معتبر.

5-گذراندن دورهHACCP(بهداشت وایمنی موادغذایی)بااخذ مدرک معتبر. 

6-شرکت درکنگره دانشجویی تغذیه ایران ازطرف شرکت کنسروسازی فدلک-سال78-دانشگاه شهیدچمران اهواز. 

7-شرکت درکنگره دانشجویی دامپزشکی ایران ازطرف شرکت کنسرو سازی فدلک-سال81-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور.                                                                                                                                      

علاقه مندی های پژوهشی :

ادبی و کشاورزی

 

سوابق تجربی :

1-کارمندشرکت کنسروسازی فدلک-شوشترازسال1372تا1383
2-عضوهیات مدیره ومدیرعامل تعاونی مسکن شماره یک کارکنان شرکت کنسرو سازی فدلک ازسال1379تا

1382

 3-مدیرعامل تعاونی مسکن شماره دوکارکنان شرکت تعاونی مسکن شرکت کنسروسازی فدلک ازسال1383تا1385 

4-عضوهیات موسس وبازرس اتحادیه تعاونیهای مسکن شهرستان شوشتر. 

 5-عضوهیات مدیره وبازرس صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت کنسروسازی فدلک ازسال1374تا1383 

  6-عضوهیات اجرایی ورییس کانون فارغ التحصیلان واحدازسال1386تاکنون.

  7-رییس اداره اموردانشجویی دانشکده علوم انسانی.

   8-رییس اداره اموردانشجویی دانشکده فنی ومهندسی. 

  9-رییس اداره امور فارغ التحصیلان واحد. 

  10-کارشناس امورنقل وانتقالات واحد.