تقویم کارآموزی

 

 

دانشجوی محترم:

اکنون که به یاری خداوند متعال وارد مرحله پایانی دوره تحصیلی خود در جهت فراگیری عملی و روشهای بکارگیری آموخته های خود هستیدضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شما عزیزان ، نکاتی چند در خصوص شرایط اخذ واحد کارآموزی ، نحوه ثبت نام ، انجام امور و بالاخره اتمام و ارائه گزارش کار آموزی یادآور می شود :

 

1-گذراندن حداقل50 و100 واحد درسی ( به غیر از دروس جبرانی، پیش دانشگاهی،وصایای حضرت امام (ره ) و آموزش قرآن ) به ترتیب برای دوره های کاردانی و کارشناسی .

2- اخذ حداکثر ((14 واحد + کارآموزی )) در طول ترم . در صورتیکه میانگین نمرات نیمسال قبل در گروه فنی مهندسی بیش از 16 و در سایر گروهها بیش از 17 باشد دانشجویان می توانند علاوه بر واحد کارآموزی 16 واحد درسی دیگر انتخاب نمایند.

3- دانشجویانی که ترم آخر بوده باشند می توانند با احتساب واحدهای کارآموزی جمعآ 24 واحد انتخاب نمایند.

4- در تابستان حداکثر واحدهای اخذ شده (واحد درسی +کارآموزی ) 6 واحد و برای دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی 7 واحد می باشد.

5- آخرین مهلت جهت انتخاب واحد کارآموزی در طول ترم عادی حداکثر تا آخر هفته دوم تحصیلی وترم تابستان حد اکثر یک هفته می باشد.

6- دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند برای نیمسال های اول و دوم تا هفته ششم آموزشی و برای دوره تابستان حداکثر تا یک هفته پس از شروع دوره تابستان دوره کارآموزی خود را شروع ویا فرمهای شماره یک رادر موعد مقرر تحویل دفتر ارتباط با صنعت بدهند کارآموزی آنها ناتمام اعلام شده و باید در ترم بعدی واحد را مجدداٌ اخذ نمایند .

 

1- با توجه به کثرت دانشجویان کارآموز در واحد ، براساس بند 1-2 و 9-4 آئین نامه کار آموزی، دانشجویان ملزم به پیدا کردن  مرکزی به عنوان محل کارآموزی بوده  وباید حداکثر تا 2 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی و 10 روز قبل از تاریخ صدور معرفینامه برای کارآموزی اقدام نماید

2- همانطوری که اشاره شد با توجه به افزایش روزافزون تعداد کارآموز خصوصاً در تابستان ، باید معرفی به مراکز کارآموزی جهت دوره تابستان در طول نیمسال دوم صورت پذیرد . لذا دانشجویان بایستی جهت اخذ معرفی نامه مطابق برنامه زمان بندی که توسط دفتر ارتباط با صنعت اعلام می شود به این دفتر مراجعه نمایند.

3- مراجعه به گروه آموزشی مربوطه جهت اخذ و تکمیل فرم (( درخواست واحد کار آموزی  )) وتحویل آن به دفتر ارتباط باصنعت (مطابق برنامه اعلام شده ) .

 4- ثبت نام درس کار آموزی به همراه سایر دروس در هنگام ثبت نام قطعی .

5- مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده در تابلو اعلانات گروههای آموزشی و دفتر ارتباط با صنعت در اول هر نیمسال و تابستان به همراه مدارک مورد نیاز.

6- دریافت معرفی نامه به همراه سایر فرمهای مربوطه از دفتر ارتباط با صنعت .

7- تحویل فرم خلاصه اطلاعات به دفتر ارتباط با صنعت حداکثر تا 3 روز از تاریخ شروع کارآموزی به صورت حضوری یا ارسالی با پست.عدم تحویل فرم خلاصه اطلاعات ظرف مدت 3 روز از تاریخ شروع بکار موجب حذف واحد کارآموزی خواهد شد .

8- شرکت در کلاسهای توجیهی مطابق جدول ارائه شده از طرف استاد و مدیر گروه مربوطه که در تابلو اعلانات گروه آموزشی و دفتر ارتباط با صنعت نصب می باشد. عدم حضوردر کلاس توجیهی موجب حذف درس کار آموزی  می گردد   

9- کارآموز موظف است به طور منظم و در طول دوره کارآموزی  خود گزارش مبسوط به صورت مکتوب تهیه و فرمهای مربوطه را به مرور و طبق توضیحات ارائه شده تکمیل وبه تأیید استادکار آموزی برساند

10- دانشجو موظف است در پایان کارآموزی گواهی انجام کار از واحد مربوطه اخذ و به مدارک کارآموزی  خود ضمیمه نماید .

11- دانشجویان موظف هستند تا پایان نیمسال مربوطه کارآموزی خود را بپایان رساند در غیر این صورت طبق ماده 43 آئین نامه آموزشی عمل خواهد شد .

12- دانشجو موظف است هر گونه تغییر در محل ، تاریخ ، روز ، ساعات کارآموزی و سایر موارد را هر چه سریعتر به دفتر ارتباط با صنعت اطلاع دهد .

 

   پرینت انتخاب واحدکارآموزی

برنامه گزارش نویسی ( نحوه ارائه گزارش کارآموزی ) :

گزارشات کارآموزی باید شامل موارد زیر باشد :

1.      کلیه گزارشات کارآموزی بایستی تایپ و صحافی گردد.

2.      روی جلد (مطابق فرم روی جلد‌) باآرم دانشگاه

3.      صفحه اول : بسم الله الرحمن الرحیم

4.      صفحه دوم : مطابق روی جلد بدون آرم دانشگاه

5.      صفحه سوم : مقدمه و تشکر

6.      صفحه چهارم : فهرست

7.      از صفحه پنجم به بعد :

    8- فصل اول : شرحی مختصر در مورد مشخصات تاریخچه تاسیس و توسعه شرکت یا واحد تولیدی ، وضعیت کلی کارخانه، نوع مالکیت ، طرح استقرار کارخانه ، نوع محصولات تولیدی ، نمودار سازمانی ، میزان مواد اولیه ، میزان رعایت استانداردها ، نوع مدیریت ، تکنولوژی مورد استفاده ، میزان ضایعات و استهلاک ، وضعیت بازاریابی و فروش محصولات ، امکانات و مشکلات ویژه کارخانه یا واحد تولیدی که حداقل یک ششم زمان کارآموزی به این امر اختصاص می یابد .

    9- فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز که شامل موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی ، بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی ، امور جاری در دست اقدام و برنامه های آینده ، تکنیکهای بکار رفته در واحد صنعتی توسط رشته مورد نظر و سایر مواردی که توسط استاد راهنما مشخص شده است که حداقل دو ششم زمان کارآموزی به این امر اختصاص می یابد .

    10- فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج : این مرحله که با تصویب استاد راهنما و سرپرست کارآموزی در واحد صنعتی صورت    می پذیرد حد اقل سه ششم زمان کارآموزی را شامل می شود که دانشجو بیشتر به محیط کار رشته علمی خود پرداخته و آموخته هایش را در عمل می آزماید و به تحلیل و بررسی عمیق تری در مورد مکان و موضوع کارآموزی پرداخته و انتقادات و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه می دهد . لازم به ذکر است که دانشجو باید از هر نوع اقدام مستقیم در خط تولید یا سیستم خودداری نماید .

   11- صفحه آخر(پیوستها )

 کلیه فرمهای مربوط به کارآموزی وگواهی پایان دوره از محل کار آموزی

    12- گزارش کارآموزی به صورت خوانا و تایپ بوده و تعداد صفحات آن حداقل 30 صفحه باشد . ضمناً دانشجویان موظف هستند دو عدد CD  از گزارش کارآموزی را با  XP ،WORD2003  به دفتر ارتباط با صنعت ارائه دهند .