تفاهم نامه

 

مجموعه  تفاهم    نامه های         دفتر ارتباط     با     صنعت     و     سازمانها

-تفاهم نامه با شرکت     برق منطقه ای خوزستان

 -تفاهم نامه با مرکز      آموزش فنی و حرفه ای شوشتر

 - تفاهم نامه با شرکت     آب و فاضلاب روستایی ایلام

 - تفاهم نامه با شرکت       بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی کارون

 - تفاهم نامه با اداره کل    تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 - تفاهم نامه با اداره کل    آموزش و فنی حرفه ای استان

 - تفاهم نامه با سازمان   جهاد کشاورزی  استان خوزستان

 - تفاهم نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

 - تفاهم نامه با   اتحادیه  تعاونی های    روستایی    و کشاورزی

- تفاهم نامه با شرکت توسعه نیشکر امام خمینی

- تفاهم نامه با  موسسه معین  بنیاد

- تفاهم نامه با اداره محیط زیست  شوشتر