تفاهم نامه

 

مجموعه تفاهم نامه ها با ادارات و سازمان ها

 

 

-تفاهم نامه با شرکت برق منطقه ای خوزستان

 

-تفاهم نامه با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شوشتر

 

- تفاهم نامه با شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام

 

- تفاهم نامه با شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی کارون

 

- تفاهم نامه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

- تفاهم نامه با اداره کل آموزش و فنی حرفه ای استان

 

- تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی  استان خوزستان

 

- تفاهم نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

 

- تفاهم نامه با اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی