رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

رزومه (CV)

 

  مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا  هاشمی

تحصیلات: جامعه شناسی

مدرک: دکتری جامعه شناسی  اقتصادی و توسعه. دانشگاه  علوم و تحقیقات تهران . 1389

شغل:  هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شوشتر ازسال1383

سمت : رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد شوشتر

 

  سوابق اجرایی

مدیرگروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشتر

رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد شوشتر

 

   برخی سوابق علمی -  پژوهشی

- ترجمه ی کتاب طبقه اجتماعی درقرن بیست و یکم . تالیف  مایک سویج

- مجری طرح « توسعه ی اجتماعی در مشهد : کارفرما : معاونت اجتماعی وزارت کشور. 1383

_ مجری طرح « بررسی ریشه های اجتماعی طلاق در مشهد : کارفرما : معاونت اجتماعی قوه قضاییه در مشهد .1382 »

_ مجری طرح « بررسی  شناخت دانش آموزان از گروههای منحرف خارجی. کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش مشهد .1382. »

_ مجری طرح « بررسی گروههای مرجع دانش آموزان استان لرستان. کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان .1382. »

_ مجری طرح « بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.1384. »

_ مجری طرح «  بررسی موانع فرهنگی مشارکت زنان در خرم آباد .کارفرما : اداره کل ارشاد اسلامی استان لرستان .1382. »  

_ مجری طرح « سنجش روحیه تحقیق در بین دانشجویان واحد شوشتر.1386. »

مقالات

- سیمای توسعه در لرستان. فصلنامه علمی _ پژوهشی توسعه اجتماعی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، 1392

_ سنجش روحیه تحقیق در بین دانشجویان واحد شوشتر. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی آشتیان.1389

-بررسی نوگرایی دربین دانش آموزان متوسطه شوشتر. فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی  شوشتر.1396

- مطالعه ساختار طبقاتی و نابرابری اجتماعی جمهوری خلق کره شمالی . سومین کنفرانس روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران 1396.

- بررسی موانع فرهنگی مشارکت زنان در خرم آباد .همایش ملی زنان و چالشهای پیش رو. دانشگاه ایلام. 1386

_ نگاه ساختاری به خانواده در لرستان.  همایش ملی مشکلات فرهنگی لرستان در دو دهه اخیر . اداره کل ارشاد اسلامی استان لرستان 1379.

A Survey on Development management impasses of  Lorestan Province: Emphasis on Social Participation and Meritocracy. Seifollah, Seifolahi1& Abdoreza ,Hashemi, International Journal of Social Sciences and Humanities Research ,ISSN 2348-2990,.volume 2, Issue 10, October 2014, pp. 39-45.

 Assessing the cultural factors of Economic achievement in Khuzestan Province Ethnicities: Bakhtiari, Arab, Shoushtari and Dezfuli. International Journal of Social Sciences and Humanities Research ISSN 2348-2990 ,Volume 3, Issue 4, Apr 2015, pp. 40-44