آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مزایده ها و مناقصه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آگهی مزایده واگذاری خوابگاه الزهرا (حداکثر مهلت تحویل پاکات ۹۸/۶/۲)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام تاکسی سرویس اساتید دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۷/۱۲/۱)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام تامین پهنای باند اینترنت پردیس دانشگاهی گتوندمزایده ها و مناقصه ها
استعلام تامین سرویس پهنای باند اینترنت (حداکثر مهلت ۹۸/۷/۲۳)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام تامین سرویس پهنای باند اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(حداکثر مهلت ۹۶.۷.۳۰)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید ۶ عدد سی تیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی اماکن دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۸/۱۰/۱۰)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر و مدیران مجموعه های ورزشیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر و مدیران مجموعه های ورزشیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید تجهزات ازمایشگاه علوم آبمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه پراتیک (حداکثر مهلت ۹۶/۷/۲۷)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید تجهیزات اتاق پراتیک (تاریخ تحویل پاکات به امور اداری واحد از تاریخ ۹۶/۵/۲۸ لغایت ۹۶/۵/۳۰ می باشد)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید دستگاه اولتراسونوگرافی دیجیتال دامپزشکیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید دستگاه چمن زن تراکتوریمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید دستگاه چمن زن تراکتوری تاریخ تحویل پاکات از ۹۷/۱/۱۸ لغایت ۹۷/۱/۲۸مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید دستگاه سل کانتر فول اتوماتیک حیوانی( تمدید مهلت استعلام تا تاریخ ۹۷/۶/۳۱)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید سرعت سنج سه بعدیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید مجموعه آموزشی دستگاه های مهندسی پزشکی.Pdfمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید وسایل و تجهیزات بخش رادیولوژی دامپزشکیمزایده ها و مناقصه ها