نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
برگ استعلام تامین پهنای باند اینترنت پردیس دانشگاهی گتوندمزایده ها و مناقصه ها
برگ شرایط شرکت در استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی(حداکثر مهلت ۹۷/۶/۵)مزایده ها و مناقصه ها
اسناد مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر آسانسورها، بالابر حمل غذا، دربهای اتوماتیک و راه بندهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید سرعت سنج سه بعدیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید وسایل و تجهیزات بخش رادیولوژی دامپزشکیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید دستگاه چمن زن تراکتوری تاریخ تحویل پاکات از ۹۷/۱/۱۸ لغایت ۹۷/۱/۲۸مزایده ها و مناقصه ها
استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی (حداکثر مهلت ۹۶/۱۱/۲۱)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام قیمت لیست تجهیزات شبکه (آخرین مهلت ۹۶/۱۱/۹)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (سال ۹۶ نوبت سوم)-آخرین مهلت۹۶/۱۰/۲۳مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر و مدیران مجموعه های ورزشیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی (حداکثر مهلت ۹۶.۱۰.۶)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید ۶ عدد سی تیمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید دستگاه چمن زن تراکتوریمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید تجهزات ازمایشگاه علوم آبمزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه پراتیک (حداکثر مهلت ۹۶/۷/۲۷)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام تامین سرویس پهنای باند اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(حداکثر مهلت ۹۶.۷.۳۰)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده بوفه دانشجویی-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱مزایده ها و مناقصه ها
مزایده انتشارات-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱مزایده ها و مناقصه ها
مزایده فروش لاستیک-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱مزایده ها و مناقصه ها