آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مزایده ها و مناقصه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
استعلام خرید آنتی ویروس دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۹/۴/۲۲)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده خوابگاه امام علی(ع) (آخرین مهلت تحویل پاکات ۹۹/۰۲/۱۷)مزایده ها و مناقصه ها
مناقصه ایاب ذهاب اساتید واحد (آخرین مهلت ۱۰ روز کاری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده کبابسرای واحد (حداکثر مهلت تحویل ۹۸/۱۱/۳۰)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده مجموعه بوفه دانشجویی دانشگاه (حداکثر مهلت تحویل ۹۸/۱۱/۳۰)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی اماکن دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۸/۱۰/۱۰)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده واگذاری مغازه های خوابگاه الزهرا دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۸/۸/۲۰)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام تامین سرویس پهنای باند اینترنت (حداکثر مهلت ۹۸/۷/۲۳)مزایده ها و مناقصه ها
برگ استعلام تامین پهنای باند اینترنت پردیس دانشگاهی گتوند(حداکثر مهلت ۹۸/۶/۲۰ )مزایده ها و مناقصه ها
آگهی مزایده واگذاری خوابگاه الزهرا (حداکثر مهلت تحویل پاکات ۹۸/۶/۲)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۸/۵/۱)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده مغازه غربی خوابگاه الزهرا(حداکثرمهلت۹۸/۲/۲۳)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده مغازه شرقی خوابگاه الزهرا(حداکثرمهلت ۹۸/۲/۲۳)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده ساختمان مهد کودک(حداکثر مهلت ۹۸/۲/۲۳)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده ساختمان خوابگاه امام علی (ع) (حداکثر مهلت ۹۸/۲/۲۳)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده پارکینگ روباز جنب درب اداری (حداکثر مهلت۹۸/۲/۲۳)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام تاکسی سرویس اساتید دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۷/۱۲/۱)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده بوفه دانشجویی (حداکثر مهلت ۹۷/۱۱/۱۳)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده نانوایی واحد(حداکثر مهلت ۹۷/۱۱/۱۳)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام خرید مجموعه آموزشی دستگاه های مهندسی پزشکی.Pdfمزایده ها و مناقصه ها