نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم درخواست ایمیل دانشگاهی (ویژه اساتید)
فرم درخواست پرداخت پروژه، کارآموزی و معرفی به استاد
فرم تشویق مقالات علمی
فرم شرکت در کنفرانس بین‌المللی
مدارک مورد نیاز محاسبه امتیاز مقالات مدرسین دانشکده فنی و مهندسی
کارت شناسایی هیات علمی
قرارداد حق التدریس
فرم های خام گزینش ویژه متقاضیان عضویت در کادر هیات علمی
فرم مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی
فرم عناوین پروژه های ارائه شده
فرم درخواست وام جهت ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور
فرم درخواست و اخذ مجوز شرکت اعضاء هیأت علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزش و پژوهشی داخلی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی
فرم تسویه حساب بلیط پرواز استادان دانشکده فنی و مهندسی
فرم اطلاعات مقاله
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
برگزاری همایش بین المللی، ملی، منطقه ای
بخشنامه شناسایی اساتید و اعضای هیات علمی مسلط به زبان های غیر فارسی
بخشنامه به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار
فرم شرکت در همایش داخلی