آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مستندات هیات علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اولویت های فرصت مطالعاتیمستندات هیات علمی
فرمهای توانمندسازی اساتید علوم انسانی و هنرمستندات هیات علمی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیمستندات هیات علمی
فرم پژوهشگر برترمستندات هیات علمی
فرم درخواست ایمیل دانشگاهی (ویژه اساتید)مستندات هیات علمی
فرم درخواست پرداخت پروژه، کارآموزی و معرفی به استادمستندات هیات علمی
فرم تشویق مقالات علمیمستندات هیات علمی
فرم شرکت در کنفرانس بین‌المللیمستندات هیات علمی
مدارک مورد نیاز محاسبه امتیاز مقالات مدرسین دانشکده فنی و مهندسیمستندات هیات علمی
کارت شناسایی هیات علمیمستندات هیات علمی
قرارداد حق التدریسمستندات هیات علمی
فرم های خام گزینش ویژه متقاضیان عضویت در کادر هیات علمیمستندات هیات علمی
فرم مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمیمستندات هیات علمی
فرم عناوین پروژه های ارائه شدهمستندات هیات علمی
فرم درخواست وام جهت ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی خارج از کشورمستندات هیات علمی
فرم درخواست و اخذ مجوز شرکت اعضاء هیأت علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزش و پژوهشی داخلیمستندات هیات علمی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیمستندات هیات علمی
فرم تسویه حساب بلیط پرواز استادان دانشکده فنی و مهندسیمستندات هیات علمی
فرم اطلاعات مقالهمستندات هیات علمی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیمستندات هیات علمی