آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌ها



نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرمت نامه اتمام دوره کارآموزیفرم های دانشجویی
مناقصه ایاب ذهاب اساتید واحد (آخرین مهلت ۱۰ روز کاری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده کبابسرای واحد (حداکثر مهلت تحویل ۹۸/۱۱/۳۰)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده مجموعه بوفه دانشجویی دانشگاه (حداکثر مهلت تحویل ۹۸/۱۱/۳۰)مزایده ها و مناقصه ها
بخشنامه فرصت مطالعاتیمستندات هیات علمی
بخشنامه درخواست فرصت مطالعاتیمستندات هیات علمی
بخشنامه شرکت در کنفرانس های معتبر خارج از کشورمستندات هیات علمی
فرم بررسی و ارزیابی شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورمستندات هیات علمی
فرم بررسی و ارزیابی ماموریت مطالعاتی اعضای هیات علمی در دانشگاه های خارج از کشور، صنعت و جامعهمستندات هیات علمی
استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی اماکن دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۸/۱۰/۱۰)مزایده ها و مناقصه ها
مزایده واگذاری مغازه های خوابگاه الزهرا دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۸/۸/۲۰)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام تامین سرویس پهنای باند اینترنت (حداکثر مهلت ۹۸/۷/۲۳)مزایده ها و مناقصه ها
برگ استعلام تامین پهنای باند اینترنت پردیس دانشگاهی گتوند(حداکثر مهلت ۹۸/۶/۲۰ )مزایده ها و مناقصه ها
بخشنامه حق الزحمهبخشنامه های نشریات علمی و پژوهشی
آیین نامه نشریات وزارت علومبخشنامه های نشریات علمی و پژوهشی
آگهی مزایده واگذاری خوابگاه الزهرا (حداکثر مهلت تحویل پاکات ۹۸/۶/۲)مزایده ها و مناقصه ها
استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی دانشگاه (حداکثر مهلت ۹۸/۵/۱)مزایده ها و مناقصه ها
اولویت های فرصت مطالعاتیمستندات هیات علمی
فرمهای توانمندسازی اساتید علوم انسانی و هنرمستندات هیات علمی
مزایده مغازه غربی خوابگاه الزهرا(حداکثرمهلت۹۸/۲/۲۳)مزایده ها و مناقصه ها