رزومه

 

 

رزومه (CV)

                                                                                                                                               

مشخصات فردی :

        نام و نام خانوادگی: محمد طالب زاده

        آدرس پست الکترونیک:mohammadtaleb79@yahoo.com

        آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

        شماره تماس: 06136272054

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

        1-کارشناسی برق قدرت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

        2- کارشناسی ارشد برق قدرت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

افتخارات :

        ترجمه کتاب سیستمهای برق صنعتی

        اختراع دستگاه محافظ  وسایل برقی آشپزخانه (PMC)

علاقه مندی های پژوهشی :

        تحقیقات در زمینه برق فشار قوی

سوابق تجربی :

        عضو سازمان نظام مهندسی

        ناظر شبکه های برق و تاسیسات

پروژه های انجام شده :

        بازار برق – منابع تولید پراکنده -

سوابق تدریس :

        مدرس گروه برق از سال 1384 تا کنون

زبانها :

        فارسی و انگلیسی

مقالات :

Placement generation units using ant colony algorithm (ACS) to improve the reliability of the distribution network

Placement of distributed generation units using ant colony algorithm (ACS)  to improve the reliability of the distribution network

INVESTIGATION OF AUTOMATION OF BULLET-LOADING, CARTRIDGEEXTRACTION AND SHOOTING PROCESSES IN 106mm CANNON

EVALUATING MARKET POWER IN CONGESTED POWER SYSTEMS

THERMAL ENTANGLEMENT IN THE TWO QUBIT IN THE XXX MODEL WITH NONUNIFORM EXTERNAL MAGNETIC FIELD

Transmission Loss Allocation Based on Sensitivity Analysis

Using nodal marginal loss coefficients for transmission loss allocation

 

مکان یابی بهینه جابجاگر فاز با حضور پیشامد مرتبه اول (به صورت سخنرانی)

مدیریت هزینه در شبکه انتقال با استفاده از مدل های ردیابی در سیستم های تجدید ساختار شده (پوستر)

ارزیابی بازار برق در شبکه های برق گرفته شده (به صورت سخنرانی)