میز خدمت الکترونیکی

 

دانشجویان گرامی می توانند در راستای ارتقا خدمت رسانی، جهت رفع مشکلات در حوزه های مختف بدون نیاز به مراجعه حضوری به دانشگاه فرم های الکترونیکی مربوطه را کامل و ارسال نمایند. شایان ذکر است که درصورت نیاز در اسرع وقت جهت پیگیری و رفع مشکل با شما تماس گرفته خواهد شد.   

                                                    

         

                                                                  

                                          

                                                                    

 

                             

 

دریافت فرم درخواست آزمون جامع دکتری دامپزشکی

 دریافت فرم های معاونت علمی- آموزشی  

  دریافت فرم های معاونت علمی- پژوهشی 

 دریافت فرم های معاونت دانشجویی- فرهنگی

 دریافت فرم های معاونت اداری- مالی