تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۸-۹۷

 

   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

برنامه زمانبندی  انتخاب واحد تابستان 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

                                                                                                                                                                                            

 

تذکرات :

* دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای، درصورت ارائه درس از طرف مدیر گروه مربوطه، از تاریخ 98/4/17 لغایت 98/4/20 در طول شبانه روز می توانند جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

* بر اساس بخشنامه شماره 13734/30مورخ 96/3/2 در این واحد جامع  دانشگاهی، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی  و دکترای حرفه ای حداکثر 8 واحد و دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر دو درس جبرانی مجاز  به انتخاب خواهند بود، واحد مازاد بر سقف تعیین شده  حذف خواهد شد .

*** برای دانشجویان ترم آخر که با حداکثر 10 واحد فارغ التحصیل می شوند، اخذ 10 واحد درسی بلامانع می باشد.

*** درس روخوانی قرآن و وصایای حضرت امام (ره) جزء واحد محسوب نشده و می توانند به سقف قبلی اضافه گردد.

*** ساعت تشکیل کلاس هر واحد درسی، سه جلسه در هفته خواهد بود.

* پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن ، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان میهمان بایستی پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.

**** شروع کلاسهای دوره تابستان از تاریخ 98/4/22 لغایت 98/5/31 خواهد بود.