تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۷

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

برنامه زمانبندی  انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روز

تاریخ

از ساعت 14-8

از ساعت 24-14

شنبه

97/6/10

ورودی 92 کلیه مقاطع تحصیلی

   ورودی 92 و قبل از آن کلیه مقاطع تحصیلی

یکشنبه

97/6/11

ورودی 93 کلیه مقاطع تحصیلی

   ورودی 93 و قبل از آن کلیه مقاطع تحصیلی

دوشنبه و سه شنبه

12و97/6/13

ورودی 94 کلیه مقاطع تحصیلی

   ورودی 94 و قبل از آن کلیه مقاطع تحصیلی

چهارشنبه و پنجشنبه  

14و97/6/15

ورودی 95 کلیه مقاطع تحصیلی

   ورودی 95 و قبل از آن کلیه مقاطع تحصیلی

جمعه و شنبه 

16و97/6/17

ورودی 96 کلیه مقاطع تحصیلی

   ورودی 96 و قبل از آن کلیه مقاطع تحصیلی

یکشنبه

97/6/18

  کلیه ورودی ها وکلیه مقاطع

دوشنبه تا چهارشنبه

19 لغایت 97/6/21

انتخاب واحد دانشجویان انتقالی ومیهمان

(مراجعه به کارشناس آموزش)  ثبت نام با تاخیر(مراجعه به کارشناس آموزش)

1.معدل بالای 17  (اخذ تا 24 واحد).                    2.ترم آخر   (اخذ تا 24 واحد).

3.مشکل در انتخاب واحد : 1.عدم ارائه دروس  2.تکمیل بودن ظرفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر:

* زمان حذف واضافه 97/7/7 الی 97/7/12 می باشد.

* تنها دانشجویانی می توانند حذف و اضافه انجام دهند که در انتخاب واحد حداقل 2 واحد را اخذ کرده باشند.

* پس از انتخاب دروس و تائید نهایی آن، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان انتقالی و میهمان می توانند پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.