تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۹۶

 

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

برنامه زمانبندی  انتخاب واحد دوره  تابستان  97-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روز

تاریخ

از ساعت 14-8

از ساعت 21-14

از ساعت 24-21

شنبه

97/4/16

ورودی 93 و قبل از آن  کارشناسی

ورودی  93 و قبل از آن کاردانی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای

ورودی 93 و قبل از آن کلیه مقاطع

یک شنبه

97/4/17

ورودی 94 کارشناسی

ورودی  94 کاردانی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای

ورودی 94 و قبل از آن کلیه مقاطع

دوشنبه 

97/4/18

ورودی 95 کارشناسی

ورودی  95 کاردانی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای

ورودی 95 و قبل از آن   کلیه مقاطع

سه شنبه

97/4/19

ورودی 96 کارشناسی

ورودی  96 کاردانی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای

ورودی  96 و قبل از آن کلیه مقاطع

چهارشنبه

97/4/20

کلیه ورودی ها و کلیه مقاطع

پنجشنبه

97/4/21

کلیه ورودی ها و کلیه مقاطع

 

تذکرات :

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای، درصورت ارائه درس از طرف مدیر گروه مربوطه، از تاریخ 97/4/16 لغایت 97/4/21 از ساعت 14 الی 21 می توانند جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

* بر اساس بخشنامه شماره30/13385 مورخ 97/3/13  در این واحد جامع  دانشگاهی، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و دکترای حرفه ای حداکثر 8 واحد و دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر دو  درس جبرانی مجاز به انتخاب خواهند بود، واحد مازاد بر سقف تعیین شده  حذف خواهد شد .

*** برای دانشجویان ترم آخر که با حداکثر 10 واحد فارغ التحصیل می شوند، اخذ 10 واحد درسی بلامانع می باشد.

*** درس روخوانی قرآن و وصایای حضرت امام (ره ) جزء واحد محسوب نشده و می توانند به سقف قبلی اضافه گردد .

*** ساعت تشکیل کلاس هر واحد درسی، سه جلسه در هفته خواهد بود  

* پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان میهمان بایستی پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.

**** شروع کلاسهای دوره تابستان از تاریخ 97/4/23 لغایت 97/6/01 خواهد بود