رزومه

 

رزومه (cv)

                                                                                                                                                 

مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگی: ذبیح اله شهبازی

پست الکترونیک: zabishahbaz@yahoo.com

آدرس محل کار: شوشتر- شوشتر نو- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر – دفتر ریاست دانشگاه

شماره تماس: ۰۹۱۶۹۲۴۹۷۰۴

 

سوابق تحصیلی:

۱- کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش زراعت واصلاح نباتات- دانشگاه شوشتر – تاریخ اخذ مدرک ۱۳۸۳

۲- کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر – دانشگاه آشتیان (اراک) شهریور ۱۳۹۳

 

سوابق پژوهشی:

۱- سابقه ۲ سال فعالیت در دفتر مجله علمی- پژوهشی "علوم به زراعی گیاهی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۲- مسئول فنی و هنری مجله علمی- پژوهشی "علوم به زراعی گیاهی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۳- ویرایش و صفحه آرایی ۵ جلد از مجله علمی- پژوهشی "علوم به زراعی گیاهی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۴- طرح تحقیقاتی اجرا شده به عنوان همکار: مطالعه پاسخ علف های هرز تاج خروس، سلمه تره، خردل وحشی و یولاف وحشی به علف کش‌های گلایفوسیت و نیکوسولفورون زمستان ۱۳۹۰

۵- ارائه مقاله در همایش ملی علوم زراعی واحد قائمشهر با موضوع "آفات مهم ذرت در استان خوزستان" ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۳۸۸

۶- ارائه مقاله در همایش ملی علوم زراعی واحد قائمشهر با موضوع "بررسی خصوصیات اکولوژیک سبزی‌های مهم در شمال خوزستان" ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۳۸۸

۷- پذیرفته شدن مقاله با موضوع تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر کلزا هایولا ۴۰۱ تحت تاثیر تنش شوری در ششمین جلد از مجله علمی- پژوهشی "علوم به زراعی گیاهی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

سوابق اجرایی:

۱- عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شوشتر از سال ۸۶ تاکنون

۲- کارشناس ناظر جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر به مدت ۳ سال

۳- مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی سفیران سبز شوشتر به مدت ۲ سال

۴- مسئول فنی و هنری مجله علمی- پژوهشی "علوم به زراعی گیاهی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۵- کارشناس آزمایشگاه گیاه شناسی و تکنولوژی بذر دانشگاه شوشتر ۳ سال (۸۸-۹۰)

۶- کارشناس دفتر آموزش نیروی انسانی دانشگاه شوشتر ۳ سال (۹۱-۹۳)

 

گواهی نامه ها:

۱- دوره آموزشی مدیریتی ویژه مدیران عامل و روسای هیئت مدیره زیر نظر سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

۲- دوره کارآفرینی زیر نظر سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

۳- دوره GPS زیر نظر سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

۴- دوره مدیریت فضای سبز زیر نظر سازمان نظام مهندسی استان خوزستان