تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

 

 تقویم آموزشی نیمسال اول  97-96

 

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روز

تاریخ

از ساعت 14-8

از ساعت 21-14

از ساعت 24-21

یکشنبه

96/6/12

ورودی 91 وقبل از آن         کارشناسی

   ورودی 91 و قبل از آن  دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی  کارشناسی ارشد

ورودی 91 و قبل از آن کلیه مقاطع

دوشنبه

96/6/13

ورودی 92 کارشناسی

   ورودی 92 و قبل از آن  دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی ، کارشناسی ارشد

ورودی 92 و قبل از آن کلیه مقاطع

سه شنبه

96/6/14

ورودی 93 کارشناسی

   ورودی 93 وقبل از آن    دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی ، کارشناسی ارشد

ورودی 93 و قبل از آن   کلیه مقاطع

چهارشنبه

96/6/15

ورودی 94 کارشناسی

   ورودی 94 و قبل از آن  دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی  کارشناسی ارشد

ورودی 94 و قبل از آن   کلیه مقاطع

پنجشنبه

96/6/16

ورودی 95 کارشناسی

   ورودی 95 و قبل از آن  دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی ، کارشناسی ارشد

ورودی 95 و قبل از آن   کلیه مقاطع

جمعه

96/6/17

  کلیه ورودی ها وکلیه مقاطع

شنبه و یکشنبه

96/6/18 و  96/6/19

انتخاب واحد دانشجویان انتقالی ومیهمان

(مراجعه به کارشناس آموزش)

دو شنبه و

      سه شنبه و چهارشنبه         

96/6/20 و 96/6/21 و 96/6/22

ثبت نام با تاخیر(مراجعه به کارشناس آموزش)

1.معدل بالای 17  (اخذ تا 24 واحد).                    2.ترم آخر   (اخذ تا 24 واحد).

3.مشکل در انتخاب واحد : 1. عدم ارائه دروس  2.تکمیل بودن ظرفیت

 

تذکر:

دانشجویان  دکتری تخصصی ، دکتری حرفه ای ، کارشناسی ارشد از تاریخ 96/6/12 لغایت 96/6/22 از ساعت 14عصر تا 21 می توانند جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

* زمان حذف واضافه 96/7/10 الی 96/7/13 می باشد.

* تنها دانشجویانی می توانندحذف و اضافه انجام دهندکه در انتخاب واحدحداقل 2 واحد را اخذ کرده باشند.

* پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن ، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان انتقالی و میهمان می توانند پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.