ریاست واحد

 

                                                                                                

بسمه تعالی

رزومه

                                                                                                                             

اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی:رضاکیانی نیا

وضعیت تاهل: متاهل

  دین: اسلام

 

اطلاعات تماس:

کشور و محل سکونت: ایران شهرستان شوشتر

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

شماره تماس: - موبایل:09166182259

پست الکترونیکی(ایمیل):   kargar52@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

مدرک تحصیلی

سال اخذ مدرک

شهر و محل تحصیل

رشته تحصیلی

دانشجوی دکتری تخصصی

1395

دانشگاه آزاد نجف آباد

ایران دوره اسلامی

فوق لیسانس

1378

دانشگاه آزاد شوشتر

تاریخ ایران بعد از اسلام

لیسانس

1375

دانشگاه آزاد شوشتر

تاریخ

 

 

 

 

 

 

     

سوابق شغلی: 

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و احد شوشتر از سال 1379 تاکنون و دارای مجور دائم از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها جهت تدریس دروس: انقلاب اسلامی ایران،تاریخ تحلیلی صدر اسلام  و تاریخ امامت

 

سوابق اجرایی:

نام موسسه یا دانشگاه

پست سازمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

معاون دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

رییس کمیته انضباطی دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

عضو کمیته انتظامی هیآت علمی

منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامی

عضو شورای دانشجویی منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

عضو شورای دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

سرپرست حوزه سنجش و ارزشیابی اعضای هیآت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

عضو شورای برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

عضو شورای فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

عضو شورای آموزشی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدیر دانشجویی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

رئیس دانشکده علوم انسانی

 

سوابق علمی و پژوهشی:

فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی واحد شوشتر سال 96

بررسی نقش صنعت نفت بر ساختار اجتماعی

پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی (1394)

تاثیر صنعت نفت ایران بر ساختار داستان کوتاه فارسی

فصل نامه علمی تخصصی واحد شوشتر(1394)

قرارداد 1907، زمینه و پیامدهای آن

همایش منطقه ای

مذهب دولت ایلام

همایش منطقه ای

نگاهی به رود کارون و سازه های آبی شوشتر بر اساس منابع تاریخی

همایش منطقه ای

نقش دانشگاه در کاهش شکاف نسلی بین فرزندان و والدین

همایش ملی

زمینه ها و علل انعقاد قرارداد 1907

مقاله برتر همایش منطقه ای

نگاهی اجمالی به انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها

              همایش منطقه ای

زنان قدرتمند عصر پهلوی

 

سخنرانی های علمی:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

نهضت مشروطیت و سرانجام آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

استعمار و پیدایش دولت پهلوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

پیدایش واقعه عاشورا ( از سقیفه بنی ساعده تا عاشورا)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

جریان شناسی اسلامی در ایران معاصر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

سقیفه بنی ساعده و تاثیرات آن در تاریخ اسلام

 

طرح های پژوهشی پایان یافته:

دانشگاه اسلامی واحد شوشتر

بررسی توصیفی منابع و متون تاریخی شهر شوشتر

دانشگاه اسلامی واحد شوشتر

شناخت منابع و ماخذ توصیفی تاریخ ایل بختیاری

 

 

 عناوین کارگاههای آموزشی

مهارت های مشاوره

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روش شناسی تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

آشنایی با کامپیوتر و ویندوز 98

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روش ارزشیابی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مقاله نویسی به زبان فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

ارزش یابی اندازه گیری و آزمون ویژه اعضای هیئت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

برنامه ریزی الگوهای تدوین طرح درس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

کارگاه مدیریت ویژه معاونان و سرپرستان دانشجویی

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کارگاه آموزشی مبانی انقلاب اسلامی (بیداری اسلامی)

منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی

کارگاه روش تدریس

دانشگاه دولتی قم

جریان ها و جناح های سیاسی پس از انقلاب اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اندیشه­ی سیاسی امام خمینی (ره)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

جزیان شناسی فکری و سیاسی جهان معاصر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

کاربرد نقش روانشناسی در دین و اخلاق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز