تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۵-۹۶

 

 

 تقویم آموزشی دوره  تابستان  3-96-95

 

                                       برنامه زمانبندی  انتخاب واحد دوره  تابستان  96-95دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روز

تاریخ

از ساعت14-8

از ساعت21-14

از ساعت24-21

شنبه

96/4/17

ورودی 92 وقبل از آن  کارشناسی

ورودی  92وقبل از آن کاردانی، کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای ،

ورودی 92وقبل از آن کلیه مقاطع

یک شنبه

96/4/18

ورودی 93 کارشناسی

ورودی  93 کاردانی، کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای

ورودی 93 و قبل از آن کلیه مقاطع

دوشنبه  

96/4/19

ورودی 94کارشناسی

ورودی  94 کاردانی، کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای

ورودی 94 و قبل از آن   کلیه مقاطع

سه شنبه

96/4/20

ورودی 95 کارشناسی

ورودی  95 کاردانی، کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای

ورودی  95و قبل از آن کلیه مقاطع

چهارشنبه

96/4/21

کلیه ورودی ها و کلیه مقاطع

 

تذکرات :

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای، درصورت ارائه درس از طرف مدیر گروه مربوطه ، از تاریخ 96/4/17 لغایت 96/4/21 از ساعت 14 الی 21 می توانند جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

* بر اساس بخشنامه شماره 13734/30 مورخ 96/3/2 در این واحدجامع  دانشگاهی ، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی  و دکترای حرفه ای حداکثر 8 واحد و دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر دو  درس جبرانی مجاز  به انتخاب خواهند بود، واحد مازاد بر سقف تعیین شده  حذف خواهد شد .

***برای دانشجویان ترم آخر که با حداکثر 10 واحد فارغ التحصیل می شوند، اخذ 10 واحد درسی بلامانع می باشد.

***درس روخوانی قرآن و وصایای حضرت امام (ره ) جزء واحد محسوب نشده و می توانند به سقف قبلی اضافه گردد .

*** ساعت تشکیل کلاس هر واحد درسی،  سه جلسه در هفته خواهد بود  

* پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن ، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان میهمان بایستی پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.

****شروع کلاسهای دوره تابستان از تاریخ 96/4/24 لغایت 96/6/2 خواهد بود

 

 

                                            برنامه امتحانات کلی دوره  تابستان3- 96-95 دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر

روز

 

تاریخ

8

11

14

17

شنبه

96/6/4

 

 

 

 

قرائت قرآن - اخلاق اسلامی- آیین زندگی - جمعیت وتنظیم خانواده

یک شنبه

96/6/5

 

 

 

 

آشنائی بامبانی دفاع مقدس-  انقلاب اسلامی ایران-  وصایای امام(ره)- عرفان عملی در اسلام

دوشنبه

96/6/6

 

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن-تفسیرموضوعی نهج البلاغه- متون اسلامی

سه  شنبه

96/6/7

 

 

 

 

زبان پیش دانشگاهی - زبان عمومی-فارسی پیش دانشگاهی- فارسی عمومی -ریاضی پیش دانشگاهی

چهارشنبه

96/6/8

 

 

 

 

تاریخ اسلام-تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران- اندیشه اسلامی1/ اندیشه اسلامی2

 

دستورالعمل برنامه ریزی دوره تابستان 96-95

احتراما" ، به استناد بخشنامه شماره 11528/30مورخ 96/3/2 از طرف معاونت آموزشی و نحصیلات تکمیلی  دانشگاه آزاد اسلامی  و اعلام تقویم آموزشی  ، مدیران محترم گروههای آموزشی موارد زیر را  در برنامه ریزی  دوره تابستان 96-95 رعایت نمایند.آخرین زمان تحویل برنامه درسی به مدیر برنامه ریزی جهت تایید نهایی و ثبت دروس از طرف کارشناس رشته مربوطه 96/3/20 خواهد بود .

 1- سقف دروس عمومی نظری تا 50 نفر – دروس تخصصی تا 30 نفر و دروس عملی عمومی و تخصصی 20 نفرتعیین شود . مدیران محترم گروه حداقل سکشن ها را ارائه دهند، و در صورت تقاضای دانشجویان سکشن اضافه گردد .

2- دروس سرویسی  را با هماهنگی دانشکده ها و تشخیص مدیران گروه مربوطه تعیین و ثبت شود .

3- به منظور رعایت انضباط و حفظ حقوق دانشجویان ، تغییر نام استاد ، ساعت کلاس ، تاریخ امتحان و روز تشکیل کلاس ممنوع بوده و موارد خاص را با توجیه مدیر گروه و رئیس دانشکده و تایید معاونت آموزش امکان پذیر خواهد بود .

4- تا حد امکان گروههای آموزشی جهت ارائه دروس خاص تفکیک جنسیتی رعایت شود .

5- ارائه برنامه دوره تابستان 96-95 از طرف مدیر گروه در زمان تعیین شده الزامی است .  گروه آموزشی که مشکل کمبود دانشجو داشته و نمی توانند موظفی اساتید در مهر ماه  را تکمیل کنند از ارائه درس در دوره تابستان خودداری  نمایند.

6- حداقل ظرفیت برای دروس نظری در کلیه مقاطع تحصیلی 20 نفر و برای دروس عملی 10 نفر می باشد . در موارد خاص اخذ مجوز معاونت محترم آموزش ضروری خواهد بود ( سکشن های موازی از این موضوع مستثنی بوده ولی لازم است ظرفیت تعریف شده متناسب با  تعداد دانشجو  در نظر گرفته شود ) مسئولیت این بند بر عهد مدیران گروه  می باشد .

7-  توصیه می شود تا حد ممکن از برنامه ریزی کلاس در ساعات 14-12 خودداری فرمائید ( به منظور ادای فریضه نماز  )

8- حداکثر تدریس یک مدرس در طول روز بیشتر از 8ساعت نباشید در غیر این صورت ساعت اضافی جزء موظفی محاسبه  نشده و مسئولیت آن بر عهده مدیر گروه محترم خواهد بود.

9- توصیه می شود مدیران محترم گروه های آموزشی از ارائه و ثبت دروس کارآموزی، پروژه، کارتحقیقی و... بنام اساتیدی که درس نظری ندارند، خوداری نمایند در صورت ثبت ، درس مربوطه حذف  خواهد شد.

10- حداکثر سقف واحد برای اساتید تمام وقت و حق التدریس 8 واحد می باشدمازاد بر سقف تعیین شده هیچ حق الزحمه ای پرداخت نخواهد شد و هر عنوان درسی سه جلسه در هفته برگزار میگردد. (در صورت استفاده از اساتید حق التدریس از افرادی استفاده شود که در مصاحبه منطقه پذیرفته و یا حداقل برای مصاحبه معرفی شده اند.)

                                                                         مدیر برنامه ریزی آموزشی واحد