مرکز تلفن شماره های دانشکده فنی و مهندسی

 

جهت برقراری تماس با مرکز تلفن گویای دانشکده علوم انسانی و ارتباط با داخلی ها، شماره های زیر شماره گیری نمایید.

۰۶۱۳۶۲۳۶۰۳۸- ۰۶۱۳۶۲۳۶۰۳۰- ۰۶۱۳۶۲۳۶۰۲۲- ۰۶۱۳۶۲۳۶۰۲۱

 

 

جهت ارتباط با هر قسمت کلیدهای مربوطه را شماره گیری کنید.

 

  • آموزش دانشکده کلید ۱

کلید شماره

نام رشته ها

نام کارشناس

۱

مهندسی عمران-علمی و کاربردی ساختمان-اجرایی

خانم بالواسه

۲

برق الکترونیک- فیزیک

خانم همایونی

۳

مکانیک

خانم پور باغبان

۴

کامپیوتر-مهندسی پزشکی

خانم لشکری

۵

معماری – شهر سازی- کاردانی گرافیک

خانم شمالی زاده

۶

ارشد عمران-مدیریت ساخت و سازه

خانم خبازیان زاده

۷

ناپیوسته برق ابزار دقیق

خانم شیرازی

۸

ارشد معماری- مکانیک- سازه

خانم کفاشان

 

 

  • فارغ التحصیلان کلید ۲

کلید شماره

 کارشناسان

نام کارشناس

۱

کارشناس اول

خانم رجب زاده

۲

کارشناس دوم

خانم محمدی

۳

کارشناس ممیز 

خانم عبدی پور

 

 

  • بایگانی کلید ۳

کلید شماره

بایگانی

نام کارشناس

۱

بایگان اول

آقای فتحی

۲

بایگان دوم

خانم جهانگیری

 

 

  • دبیرخانه کلید ۴

کلید شماره

دبیرخانه

نام کارشناس

۱

متصدی ۱

خانم مرعشی

۲

متصدی ۲

خانم مکتبی

 

 

  • امور شهریه کلید ۵

کلید شماره

امور شهریه

نام کارشناس

۱

کارشناس

آقای علی یاری

 

 

  • حضور و غیاب کلید ۶

کلید شماره

حضور و غیاب

نام کارشناس

۱

کارشناس

آقای میرابراهیمی