مرکز تلفن شماره های داخلی دانشگاه

 

 

جهت برقراری تماس با داخلی‌های دانشگاه با شماره‌های ۰۶۱۳۶۲۳۲۴۹۱الی ۹ تماس بگیرید.

 

 

 

لیست تلفن­های داخلی

حوزه ریاست

حوزه پژوهشی

دفتر ریاست : آقای شهبازی

۲۸۹

دفتر معاون: آقای گرامی

۲۶۸

مدیر گزینش: آقای معماریان

۲۵۹

مدیر پژوهشی: آقای معتمدی ۴۲۹

دفتر حقوقی: آقای احمدیان

۳۲۱

رئیس امور پژوهش: آقای طالب زاده

۲۲۳

روابط عمومی: آقای درویش زاده

۴۶۱

پایان نامه ها: خانم روحانی نژاد

۳۷۵

 

 

کارشناس پایان نامه فنی و مهندسی: خانم بنده خدا

۳۸۲

 

 

کارشناس پایان نامه فنی و مهندسی: خانم بابااحمدی ۳۵۸

حوزه حراست

انتشارات: آقای زاده مکاری ۳۱۸

مدیر حراست : آقای فرهادزاده

۲۳۲

کارشناس ارتباط با صنعت : آقای احمدی

۴۴۱

دفتر حراست :آقای خادمی

۲۳۲

رئیس طرح و برنامه بودجه: آقای عنایت

۲۲۲

مسئول حفاظت فیزیکی: آقای روحانی نژاد

۴۶۲

کارشناس طرح وبرنامه بودجه: آقای حسین زاده

۴۸۰

انتظامات درب اصلی برادران

۲۶۰

کارشناس پژوهش (تشویق مقالات): خانم باقری- خانم رضایی

۲۸۷

انتظامات خواهران: خانم پورفرزی – خانم رحیمی

۲۰۹

طرحها و مجلات: خانم دیالمه - خانم تاجی

۲۲۵

انتظامات درب اداری:

۲۴۱

دفتر مجله: آقای عزت اله خدادادی

۴۷۲

انتظامات درب خوابگاه:

۲۰۱

کتابخانه مرکزی: آقای فتاحیان- خانم تاسه

۲۲۹

 

 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات : آقای منجزی نوری

۴۰۳

 

 

رایانه اداری (تعمیرات رایانه): (آقایان) محمودی - حسین زاده

۴۳۹

حوزه مالی

رایانه اداری: خانم بزرگ زاده –خانم پروانه

۳۳۹

دفتر معاون: آقای غلام زاده

۲۸۳

رایانه ساختمان امام صادق: خانم منجزی

۲۹۶

مدیر مالی: آقای بابادی

۴۷۵

رایانه ساختمان امام صادق: خانم نوری فرد

۲۹۸

بانک ملی: آقای عادی زاده

۲۷۱

کارشناس آمار و اطلاعات: خانم محب زاده

۳۳۷

رئیس حسابداری: آقای موسی زاده

۳۷۱

رایانه دانشکده فنی و مهندسی: ثمرباف

۳۴۳

امور شهریه: آقای جمالپور

۴۴۴

کارشناس دوره های ضمن خدمت: آقای مرعشی

۴۶۶

حسابداری: آقای فرهادی- آقای عزیزی- آقای عسکری

۲۴۷

حوزه آموزش

قراردادها: آقای محمدی- خانم مهری

۴۳۲

دفتر معاون: آقای سلیمانیان

۲۸۰

امور مالی: آقای ناصری- آقای قنبری- آقای قهرمانی

۲۲۰

مدیر آموزش: آقای توانا

۴۵۰

بایگان مالی: آقای فرخ منجزی ۲۶۹

کمیته منتخب گسترش رشته ها: خانم فریدی

۴۴۰

صندوق رفاه:آقای زنگنه- خانم رشیدی- خانم منجزی

۳۶۶

رئیس امتحانات: آقای بهمنی

۲۹۵

 

 

کارشناس امتحانات: آقای زاده مکاری- آقای رسالت

۲۸۵

 

 

برنامه ریزی آموزش: آقای حاتمی

۲۰۳

 

 

کارشناس آموزش: خانم موسوی- خانم شهریاری

۳۳۵

 

 

رئیس کارگزینی هیات علمی: آقای چم حیدر

۲۴۰

 

 

کارشناس حق التدریس: خانم زلقی- خانم سلیمانی

۲۵۴

حوزه اداری

کارشناس هیات علمی: خانم نبوی

۳۳۷

مدیر اداری: آقای شاکریان

۳۵۷

 

 

کارشناس مسئول امور اداری: آقای محمدجانی

۴۶۰

 

 

مسئول خدمات: آقای مندول نژاد

۲۶۲

حوزه دانشجویی

دبیرخانه مرکزی:خانم حسین پور-خانم بهداروند-خانم مکتبی

۳۶۷

دفتر معاون: آقای قاضی

۲۵۵

رئیس تدارکات: آقای ناصری

۴۳۷

مدیر دانشجویی: آقای ابراهیمی

۲۵۶

کارشناسان تدارکات: آقای فرجی- آقای نیک اندیش- آقای مشکورپور

۳۵۵

مسئول دانشجویی: خانم مهدی زاده

۲۵۷

بایگانی اداری: آقای بصیری- آقای رافعی

۴۶۷

مسئول خوابگاهها: خانم مقامی –خانم اکبری

۴۵۱

بیمه تکمیلی و رفاه: خانم صالحی

۲۲۸

خوابگاه بلوک یک و دو

۳۵۲- ۳۵۱

نقلیه: آقای گلریز

۲۶۶

نقل و انتقالات: آقای جهانگیری

۲۰۵

کارت زنی: آقای سمیعی فر

۲۶۱

تربیت بدنی : آقای دلاوران– خانم فرهادی – آقای افشار

۳۱۲

هتل: آقای سمیعی فر

۴۳۳

مسئول فارغ التحصیلان: خانم عباسپور

۲۵۳

انبار: آقای خشنود- آقای شیرالی

۲۳۵

مسئول سلف و سرویس: آقای شهبازی

۲۱۸

کارگزینی اداری: خانم خدابنده- خانم مکوندی

۳۶۸

اتوماسیون تغذیه: آقای چعب

۳۳۴

سمعی بصری: آقای قلی زاده

۲۱۷

مشاوره برادران: آقای عرفانیان

۴۳۱

استخر: آقای همتی-آقای قصری

۴۸۳

فارغ التحصیلان: خانم هیئت پنیری- خانم قنبری

۲۰۷

مهدکودک

۲۶۷

تاییدیه و ریزنمرات : خانم رئیسی

۲۶۵

آبدارخانه امور اداری

۴۰۸

تحویل مدرک: آقای زمان زاده- آقای قاضی

۴۰۵

 

 

صدورمدرک: آقای رمضانی

۲۴۵

 

 

کارشناس نظام وظیفه: خانم احمدی

۲۴۸

 

 

خوابگاه برادران: آقای موسوس- آقای ابول زاده

۴۵۲

 

 

 

 

 

 

حوزه دانشکده علوم اجتماعی

 

 

رئیس دانشکده :

۴۷۶

حوزه عمرانی

معاون دانشکده: 

۴۷۷

مدیر عمران: آقای منصورنژاد- آقای پرویزپور

۲۳۷

رئیس اموزش:

۴۸۴

تاسیسات: آقای محمودی

۳۲۶

کارشناس آموزش:

۳۰۹

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه فرهنگی

دانشکده علوم انسانی

دفتر فرهنگی : آقای بازو

۳۰۲

رئیس دانشکده: آقای کیانی

۳۰۸

کانون قرآن خواهران: خانم شافعی

۳۱۵

معاون دانشکده: آقای امینی

۳۱۳

تشکل ها: 

۴۴۸

دفتر دانشکده: آقای ناصری

۳۰۰

بسیج دانشجویی:

۲۷۴

رئیس آموزش: آقای شیرالی

۲۸۴

بسیج کارکنان: آقای حسین زاده

۴۸۲

امور اداری : آقای غفار پور

۲۹۹
 

 

کتابخانه: خانم مرادی مهر- خانم جلودار

۴۲۶

 

 

آبدارخانه دانشکده امام صادق

۲۹۴-۴۲۳

حوزه دانشکده فنی و مهندسی

 

 

رئیس دانشکده: آقای کهنموئی زاده

۳۲۹

 

 

معاون دانشکده : آقای منجزی

۲۶۳

 

 

رئیس آموزش: آقای علی پور

۳۷۸

 

 

امور اداری: آقای غفارپور

۲۹۱

 

 

کتابخانه فنی: آقای کرمی

۳۷۹

 

 

آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی

۳۹۹

 

 

آ

 

 

 

 

 

مدیر گروه­ها

 

 

مدیر گروه شهرسازی

۳۸۰

 

 

مدیر گروه کامپیوتر

۳۸۱

 

 

مدیر گروه حقوق

۴۲۵

 

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد تاریخ

۴۵۴

کارگاه و آزمایشگاه

مدیر گروه شیمی

۴۲۴

مسئول آزمایشگاه فنی: آقای شکرریز

۳۶۹

مدیرگروه حسابداری

۴۸۱

کارگاه سیم پیچی: آقای شکارزاده

۴۰۲

مدیرگروه کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت

۲۱۹-۳۲۴

آزمایشگاه فیزیک حرارت: خانم نصراله زاده

۳۴۴

مدیرگروه برق

۳۷۶

کارگاه برق مدار فرمان: آقای منجزی

۳۵۴

مدیرگروه علوم پایه

۳۵۹

آزمایشگاه ماشین الکتریکی: آقای شکرریز

۳۳۳

مدیرگروه کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی

۲۹۰-۲۷۸

آزمایشگاه هیدورلیک: آقای روحانی

۴۲۷

مدیرگروه معارف

۲۹۷

آزمایشگاه سیالات: خانم عباس زاده

۳۰۴

مدیرگروه باستان شناسی

۴۱۷

آزمایشگاه شیمی: خانم نصراله زاده

۴۲۲

مدیرگروه علوم تربیتی

۴۱۵

کارگاه نقشه برداری: آقای مقدس زاده                     

۳۳۸

مدیرگروه معماری

۳۴۸

حضور غیاب کارگاه­ها: آقای بساک ۳۰۵

مدیرگروه تاریخ

۳۱۶

 

 

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات

۳۰۳

 

 

مدیر گروه مکانیک

۳۴۷

 

 

مدیرگروه عمران

۴۶۹

 

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد عمران- آب

۴۴۵