تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۵-۹۶

 
 
برنامه زمانبندی  انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روز

تاریخ

از ساعت14-8

از ساعت21-14

از ساعت24-21

شنبه

2/11/95

ورودی 93 وقبل از آن         کارشناسی

   ورودی 93 وقبل از آن    دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی  کارشناسی ارشد ،

ورودی 93وقبل از آن کلیه مقاطع

یکشنبه

3/11/95

ورودی 94 کارشناسی

   ورودی 94 وقبل از آن    دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی ، کارشناسی ارشد

ورودی 94 وقبل از آن کلیه مقاطع

دوشنبه

4/11/95

ورودی 95کارشناسی

   ورودی 95 وقبل از آن    دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی ، کارشناسی ارشد

ورودی 95وقبل از آن   کلیه مقاطع

سه شنبه

5/11/95

  کلیه ورودی ها وکلیه مقاطع

چهار شنبه

6/11/ 95

انتخاب واحد دانشجویان انتقالی ومیهمان

(مراجعه به کارشناس آموزش)

چهار شنبه

6/11/ 95    

      ثبت نام با تاخیر(مراجعه به کارشناس آموزش)

1.معدل بالای 17  (اخذ تا 24 واحد).                    2.ترم آخر   (اخذ تا 24 واحد).

3.مشکل در انتخاب واحد : 1. عدم ارائه دروس  2.تکمیل بودن ظرفیت

 

تذکر:

دانشجویان  دکتری تخصصی ، دکتری حرفه ای ، کارشناسی ارشد از تاریخ 2/11/95 لغایت 6/11/95 از ساعت 14عصر تا 21 می توانند جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

    * زمان حذف واضافه برای تمامی ورودی ها و تمامی رشته ها 20/11/95 الی 21/11/95 می باشد.

*دانشجویانی که مشکل انتخاب واحد یا حذف و اضافه دارند از 23 تا 25 بهمن ماه با مراجعه به کارشناس رشته می توانند مشکل خود را رفع نمایند.

    * پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن ، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

    * دانشجویان انتقالی و میهمان می توانند پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.

  *- شروع کلاس ها 9/11/95 خواهد بود