تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۵-۹۶

 

 

                      برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روز

تاریخ

از ساعت 14-8

از ساعت 21-14

از ساعت 24-21

سه شنبه

95/6/16

ورودی 90 و قبل ازآن

کارشناسی

ورودی 90 و قبل از آن دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، کاردانی

ورودی 90 و قبل از آن کلیه مقاطع

چهارشنبه

95/6/17

ورودی 91 کارشناسی

ورودی 91 و قبل از آن دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، کاردانی

ورودی 91 و قبل از آن کلیه مقاطع

پنجشنبه

95/6/18

ورودی 92 کارشناسی

ورودی 92 و قبل از آن دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، کاردانی

ورودی 92 و قبل از آن کلیه مقاطع

جمعه

95/6/19

ورودی 93 کارشناسی

ورودی 93 و قبل از آن دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، کاردانی

ورودی 93 و قبل از آن کلیه مقاطع

شنبه

95/6/20

ورودی 94 کارشناسی

ورودی 94 و قبل از آن دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، کاردانی

ورودی 94 و قبل از آن کلیه مقاطع

یکشنبه

95/6/21

کلیه ورودی­ها و کلیه مقاطع

سه شنبه

چهارشنبه

95/6/23 الی 95/6/24

انتخاب واحد دانشجویان انتقالی و میهمان

(مراجعه به کارشناس آموزش)

سه شنبه

    چهارشنبه

95/6/23 الی 95/6/24

ثبت نام با تاخیر (مراجعه به کارشناس آموزش)

  1. معدل بالای 17 (اخذ تا 24 واحد)             2. ترم آخر(اخذ تا 24 واحد)

3. مشکل در انتخاب واحد:1. عدم ارائه دروس                     2. تکمیل بودن ظرفیت

 

 

 

تذکر:

  • دانشجویان دکتری تخصصی، دکتری حرفه­ای، کارشناسی ارشد از تاریخ 95/6/16 لغایت 95/6/24 از ساعت 14 عصر تا 21 می توانند جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.
  • زمان حذف و اضافه 95/7/10 الی 95/7/14 می باشد.
  • تنها دانشجویانی می توانند حذف و اضافه انجام دهند که در انتخاب واحد حداقل 2 واحد را اخذ کرده باشند.
  • پس از انتخاب دروس و تائید نهایی آن، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.
  • دانشجویان انتقالی و میهمان می توانند پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.

 

 

برنامه زمانبندی  حذف واضافه  نیمسال اول 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت

روز

تاریخ

از ساعت 14-8

از ساعت 21-14

از ساعت 24-21

شنبه

10/7/95

ورودی 91 و قبل از آن  کارشناسی

ورودی 91 و قبل از آن دکتری حرفه ای و کاردانی

ورودی 91و قبل از آن کلیه مقاطع

یکشنبه

11/7/95

ورودی 92 کارشناسی

ورودی 92 و قبل از آن دکتری حرفه ای و کاردانی

ورودی 92 وقبل از آن کلیه مقاطع

دوشنبه

12/7/95

ورودی 93 کارشناسی

ورودی 93 و قبل از آن دکتری حرفه ای و کاردانی

ورودی 93 و قبل از آن کلیه مقاطع

سه شنبه

13/7/95

ورودی 94 کارشناسی

ورودی 94 و قبل از آن دکتری حرفه ای و کاردانی

ورودی 94 و قبل از آن کلیه مقاطع

چهارشنبه

14/7/95

 

کلیه ورودی ها

 

 

تذکر:

* دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی فاقد حذف واضافه می باشند.

* تنهادانشجویانی میتوانند حذف واضافه انجام دهند که در انتخاب واحد حداقل 2  واحد را اخذ کرده باشند.

    * پس از انتخاب دروس و تائید نهایی آن،ازانتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.