وب سایت واحدهای استان خوزستان

 

فهرست وب سایت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

 

 دانشگاه آزاد واحد اهواز http://www.iauahvaz.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آبادان  http://www.iauabadan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ایذه http://www.izehiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد امیدیه http://www.iauo.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد اندیمشک http://www.iauandimeshk.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بهبهان http://www.behbahaniau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد باغملک http://www.iaub.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بین الملل خرمهشر- خلیج فارس http://www.iaupg.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد دزفول http://www.iaud.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد رامهرمز http://www.iauramhormoz.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سوسنگرد http://www.siau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شادگان http://www.iaushadegan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شوشتر http://www.iau-shoushtar.ac.ir
   دانشگاه آزاد مرکز شوش http://www.iaushush.ac.ir
   دانشگاه آزاد مرکز گتوند http://www.iaugotvand.blogfa.com
   دانشگاه آزاد واحد ماهشهر http://www.mhriau.ac.ir
    دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان http://www.iaumis.ac.ir