شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه

 

 

شماره تلفن‌های مستقیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

جهت برقراری تماس با تلفن های مستقیم پیش شماره ۰۶۱ رابگیرید.

 

 لیست تلفن­های مستقیم 

حوزه ریاست

۳۶۲۷۲۰۳۸

خوابگاه اساتید

36236004

فاکس دفتر

۳۶۲۳۶۰۰۵

دانشکده فنی

36236009

فاکس اطاق ریاست

۳۶۲۷۲۰۴۹

ارتباط با صنعت

36236014

معاون اداری مالی

۳۶۲۷۲۰۳۹

حوزه فناوری اطلاعات(پشتیبان سیستم)

36236016

منزل ریاست

۳۶۲۷۲۰۳۱

امور اداری دانشکده انسانی

36236017

دانشکده علوم انسانی

۳۶۲۷۲۰۵۵

خوابگاه کوثر

36236020

تدارکات

36272044

مدیر آموزش

36236024

کارگزینی هیات علمی

36272019

بسیج دانشجویی

36236032

ضمن خدمت

36272065

کشاورزی حراست

36237922-36237920

معاون دانشجویی

36272066

معاون دانشکده کشاورزی

36237924

روابط عمومی

36272083

آموزش کشاورزی

36237926

بانک

36272027-36272028

رئیس کشاورزی

36237928

دفتر فرهنگ

36272007

رئیس دانشکده فنی

36239370

امور اداری فنی

36272016

بسیج اساتید

36239371

مدیر اداری

36272030

گزینش

36239372

دفتر حقوقی

36272051

کتابخانه

36239382

صندوق رفاه

36272029

رئیس آموزش فنی

3672053

نقلیه

36272050

خدمات

3672052

تربیت بدنی

36272009

دفتر عمرانی

36272043

معاون آموزشی

36272014

دانشکده علوم اجتماعی

36272035

مشاوره خواهران

36272025

بسیج کارکنان

36272018

کارگزینی کارکنان

36272026

مدیر دانشجویی

36272034

حراست

36231307-36272021

مدیر فناوری اطلاعات

36272008

معاون عمران

39381-362

مدیر مالی

36272011

استخر

36231309

رئیس اداری

36272048

معاون پژوهشی

36235026

مدیر پژوهش

36272022

سما

36236015-36235027

ایثارگران

36272054

نقل و انتقالات

36236002

 

 

 

 

 

شماره تلفن‌های داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

جهت برقراری تماس با داخلی های دانشکده فنی و مهندسی با شماره زیر تماس بگیرید.

        06136236021- 06136236022-06136236030- 06136236038

 

جهت برقراری تماس با داخلی‌های دانشگاه با شماره‌های 06136232491 الی 9 تماس بگیرید.

 

 لیست تلفن­های داخلی 

حوزه ریاست

حوزه پژوهشی

دفتر ریاست : شهبازی

289

دفتر معاون: قاضی

268

گزینش: معماریان

259

پژوهشگران جوان: گنج

410

دفتر حقوقی: فرخوند

321

انتشارات: زاده مکاری

318

روابط عمومی: درویش زاده

461

پایان نامه ها: روحانی – بابا احمدی

223

 

 

کارشناس پایان نامه فنی و مهندسی: بازو

468

 

 

مدیر پژوهشی: معتمدی

429

حوزه حراست

مدیر ارتباط با صنعت : بازو

441

مدیر حراست : فرهادزاده

232

کارشناس ارتباط با صنعت : مرعشی - مقدس پور

430

دفتر حراست :خادمی

232

رئیس طرح وبرنامه بودجه: قهرمانی

221

مسئول حفاظتی: روحانی نژاد

362

کارشناس طرح وبرنامه بودجه: جهانگیری -قنبری

252

بازرسی برادران

260

تشویق مقالات: باقری

287

بازرسی خواهران: پورفرزی –رحیمی

209

طرحها ومجلات: دیالمه - تاجی

225

حراست درب عمران:

241

دفتر مجله: عزت اله خدادادی

472

حراست درب خوابگاه:

201

کتابخانه مرکزی: فتاحیان- تاسه

229

 

 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات : منجزی نوری

414

 

 

سایت اداری (تعمیرات رایانه): محمودی - حسین زاده

439

حوزه مالی

سایت اداری(پورتال، آمار اطلاعات):بزرگ زاده –نوری فرد

339

دفتر معاون : محمدی

283

سایت دانشکده انسانی: منجزی

296

مدیر مالی: بابادی

475

سایت دانشکده فنی: ثمرباف

343

بانک :دلاوران

271

سایت(پشتیبان اتوماسیون آموزش): محب زاده

349

رئیس حسابداری :موسی زاده

371

 

 

دستمزد کارکنان : سعدی- ناصری

374

 

 

حسابداری: بهرام نژاد

247

حوزه آموزش

قراردادها: عسکری- رفعت جو

435

دفتر معاون: عزیزی

280

صدور چک: حسین زاده – عبداله نیا

220

مدیر آموزش: توانا

450

امور شهریه کل: جمالپور- زمان نژاد

436

کمیته منتخب گسترش رشته ها: فریدی

440

امور شهریه انسانی: کیان پور

365

رئیس امتحانات: خدادادی

295

امورشهریه فنی: علی یاری

353

کارشناس امتحانات: گرامی- رضایی- کرملاچعب   

285

صندوق رفاه: زنگنه- فرهادی-رشیدی-منجزی

366

برنامه ریزی: حاتمی

203

بایگان مالی: فرخ منجزی

269

کارشناس آموزش: موسوی- شهریاری

335

 

 

رئیس کارگزینی هیات علمی: امام بخش

240

 

 

کارشناس حق التدریس: زلقی- سلیمانی

254

حوزه اداری

کارشناس هیات علمی: نبوی

464

مدیر اداری: شاکریان

357

 

 

رئیس امور اداری : شیرالی

460

 

 

مسئول خدمات : گلریز

262

حوزه دانشجویی

دبیرخانه مرکزی: افشار- بهداروند- مهری

367

دفتر معاون: شهریاری

255

ضمن خدمت: میر ابراهیمی

480

مدیر دانشجویی: کارگر

256

رئیس تدارکات: شهبازی

437

رئیس امور دانشجویی: علیپور

258

کارشناسان تدارکات : فرجی- نیک اندیش- مشکورپور

355

مسئول خوابگاهها: مقامی –اکبری

451

بایگانی اداری: بصیری- رافعی- حسین نژاد

467

خوابگاه بلوک یک ودو

352- 351

بیمه مازاد : صالحی

208

نقل وانتقالات: شیرزاد

205

نقلیه : سلطانی

266

تربیت بدنی : دلاوران– فرهادی – افشار

312

کارت زنی: سمیعی فر

261

خوابگاه برادران : موسوی – ابول زاده

 

هتل: مندول نژاد

433

مسئول سلف وسرویس: سمیعی فر

218

بسیج دانشجویی:

274

اتوماسیون تغذیه: چعب

334

بسیج کارکنان: حسین زاده

482

مشاوره برادران: عرفانیان

431

انبار: خشنود- کوهستانی-  شیرالی-  ملکی

235

مسئول فارغ التحصیلان: عباسپور

253

کارگزینی اداری: خدابنده- مکوندی

368

تاییدیه وریزنمرات : طریفی

265

سمعی بصری: قلی زاده

217

تحویل مدرک: کایدانی- قاضی

405

استخر: همتی-  غلامی-  قصری

483

صدورمدرک: رمضانی –بهمنی

207

مهدکودک

267

کارشناس نظام وظیفه: احمدی- افشاری

248

تعاونی مسکن: مجدی نسب

444

 

 

آبدارخانه امور اداری

408

 

 

 

 

حوزه دانشکده علوم اجتماعی

 

 

رئیس دانشکده :

476

حوزه عمرانی

معاون دانشکده

477

معاون عمران:

237

رئیس اموزش

484

تاسیسات: پرویزپور - ابراهیمی

326

کارشناس آموزش : لرزنی

309

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه فرهنگی

دانشکده علوم انسانی

معاون فرهنگی : شهریاری

302

رئیس دانشکده: مجتبایی

308

کانون قرآن خواهران: شافعی

315

معاون دانشکده: امینی

313

محبان اهل بیت           

228

دفتر دانشکده: کاظمی

300

کانون قرآن برادران: رشیدی    

-

رئیس آموزش: کوچک زاده

284

تشکل­ها: ممبینی

448

رشته ارشد تربیت بدنی: منجزی– سوخته نژاد

385

 

 

رشته ­های انسانی: نامداری- زبیدی

336

 

 

رشته­ های انسانی: چهارمحالی- غلامپور

288

حوزه دانشکده فنی و مهندسی

بایگانی: بویری- تقی پور

-

رئیس دانشکده: کارگر

263

حضور غیاب: نظرزاده

249

معاون دانشکده : کهنموئی زاده

329

کتابخانه: مرادی مهر- حسین پور- جلودار

426

رئیس آموزش: مهدی زاده

378

امور اداری : غفار پور

299

ارشد فنی: بالواسه

361

دبیرخانه: علیجانی

370

کارشناسان: کفاشان- خبازیان– باغبان

292

فارغ التحصیلان: کعبی - قنبری

217

کارشناسان: شیرازی –شمالی زاده- لشکری– همایونی

293

فارغ التحصیلان: شیخ زاده

273

امور اداری: ناصری

348

آبدارخانه دانشکده امام صادق

294-423

دبیرخانه: مرعشی- مکتبی

382

 

 

کتابخانه فنی: کرمی

379

 

 

فارغ التحصیلان: رجب زاده- محمدی –عبدی پور

465

مدیر گروه­ها

بایگانی: فتحی –جهانگیری

420

مدیر گروه شهرسازی

380

آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی

399

مدیر گروه کامپیوتر

381

 

 

مدیر حقوق : اخلاقی

425

 

 

مدیر گروه تاریخ ارشد

454

کارگاه و آزمایشگاه

مدیر گروه شیمی:افشاری

424

مسئول آزمایشگاه فنی: محمدجانی

369

مدیرگروه حسابداری

481

کارگاه سیم پیچی: شکارزاده

402

مدیرگروه مدیریت

219

آزمایشگاه فیزیک حرارت: نصراله زاده

344

مدیرگروه برق

376

آزمایشگاه: طالب زاده

375

علوم پایه –نسیمی، علوی

359

آزمایشگاه ماشین الکتریکی: شکرریز

333

مدیرگروه تربیت بدنی

278

آزمایشگاه هیدورلیک: روحانی

427

مدیرگروه معارف

297

آزمایشگاه سیالات: عباس زاده

304

مدیرگروه باستان شناسی

417

آزمایشگاه شیمی: صدیقی

422

مدیرگروه علوم تربیتی

415

نقشه برداری: محمد جانی                          

338

مدیرگروه معماری:

348

برق مدار فرمان: منجزی

354

مدیرگروه تاریخ

316

حضور غیاب کارگاه­ها: بساک

305

مدیر گروه ادبیات

303

 

 

مدیر گروه ارشد ادبیات

456

 

 

مدیرگروه عمران

469

 

 

مدیر گروه ارشد عمران- آب

445

 

 

مدیرگروه کارشناسی علوم اجتماعی

244