تقویم آموزشی

   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

برنامه زمانبندی  انتخاب واحد نیمسال دوم  99-98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روز

تاریخ

از ساعت24-8

شنبه

98/11/05

ورودی 96 وقبل از آن   کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و...)

یکشنبه

98/11/06

ورودی 97 کلیه مقاطع  و قبل از آن  کلیه مقاطع (کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و...)

دوشنبه

           98/11/07

ورودی 98  کلیه مقاطع   و قبل از آن  کلیه مقاطع (کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و...)

 

سه شنبه

 

08 /98/11

 

انتخاب واحد اینترنتی برای کلیه مقاطع  و انتخاب واحد دانشجویان انتقالی و میهمان ، ثبت نام با تاخیر(مراجعه به کارشناس آموزش)

(مراجعه به کارشناس آموزش) مشکل در انتخاب واحد : 1. عدم ارائه دروس  2.تکمیل بودن ظرفیت 3.معدل بالای 17  (اخذ تا 24 واحد). 4.ترم آخر   (اخذ تا 24 واحد).

پنجشنبه

98/11/10

کلیه ورودیها و مقاطع تحصیلی (کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر:

* زمان حذف واضافه 98/11/26 الی 98/12/01می باشد.

* تنها دانشجویانی می توانندحذف و اضافه انجام دهندکه در انتخاب واحدحداقل 2 واحد را اخذ کرده باشند.

* پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن ، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان انتقالی و میهمان می توانند پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.