اداره امور حقوقی

 

رزومه (CV)

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مهدی احمدیان

آدرس پست الکترونیک:

آدرس محل کار: شوشتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

شماره تماس: ۰۶۱۲۶۲۳۶۰۱۲


سوابق تحصیلی:

کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

مسئولیت های اجرایی:

۱- کارشناس امور حقوقی واحد شوشتر

۲- رئیس امور حقوقی واحد شوشتر