برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۰۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۰ کد : ۳۰۱ خبر تصویری اطلاعیه ها تیکر
تعداد بازدید:۴۷۱۸

 

 

 

        

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روز

تاریخ

از ساعت14-8

از ساعت21-14

از ساعت24-21

شنبه

07/11/96

ورودی 93 وقبل از آن         کارشناسی

   ورودی 93 و  قبل از آن  دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی  کارشناسی ارشد

ورودی 93 و قبل از آن کلیه مقاطع

یکشنبه

08/11/96

ورودی 94 کارشناسی

   ورودی 94 و قبل از آن  دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی ، کارشناسی ارشد

ورودی 94 و قبل از آن کلیه مقاطع

دو شنبه

09/11/96

ورودی 95 کارشناسی

   ورودی 95 وقبل از آن    دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی ، کارشناسی ارشد

ورودی 95 و قبل از آن   کلیه مقاطع

سه شنبه

10/11/96

ورودی 96 کارشناسی

   ورودی 96 و قبل از آن  دکتری حرفه ای ، دکتری تخصصی ،کاردانی  کارشناسی ارشد

ورودی 96 و قبل از آن   کلیه مقاطع

چهارشنبه

ثبت نام با تاخیر  و  انتخاب واحد دانشجویان انتقالی ومیهمان

(مراجعه به کارشناس آموزش)

1.معدل بالای 17  (اخذ تا 24 واحد).                    2.ترم آخر   (اخذ تا 24 واحد).

3.مشکل در انتخاب واحد : 1. عدم ارائه دروس  2.تکمیل بودن ظرفیت

 

پنجشنبه

12/11/96

  کلیه ورودی ها وکلیه مقاطع

 

تذکر:

* دانشجویان  دکتری تخصصی ، دکتری حرفه ای ، کارشناسی ارشد از تاریخ 96/11/07 لغایت 96/11/12 از ساعت 14 عصر تا 24 می توانند جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

* زمان حذف واضافه 28/11/96 الی 03/12/96 می باشد.

* تنها دانشجویانی می توانندحذف و اضافه انجام دهندکه در انتخاب واحدحداقل 2 واحد را اخذ کرده باشند.

* پس از انتخاب دروس وتائید نهایی آن ، از انتخاب واحد خود پرینت تهیه نمایید.

* دانشجویان انتقالی و میهمان می توانند پیش از شروع انتخاب واحد جهت دریافت رمز عبور به کارشناس آموزش مراجعه کنند.

 

 

 


( ۹ )

نظر شما :