پیش ثبت نام اولیه دانشجویان ورودی جدید

متقاضی محترم:تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد. تکمیل این فرم جهت برنامه ریزی بهتر جهت دانشجویان می باشد و به منزله ثبت نام در سایت www.azmoon.org نمی باشد.
 • مشخصات فردی
  0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • 3
 • کد ملی*
  4
 • نام پدر*
  5
 • سوابق تحصیلی
  6
 • آخرین مقطع تحصیلی*
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • اطلاعات تماس
  9
 • تلفن همراه*
  10
 • تلفن ثابت*
  11
 • آدرس*
  12
 • پیش ثبت نام
  13
 • نام رشته انتخابی*
  14
 • مقطع*
  15
 • نظر دانشجو در رابطه با زمان برگزاری کلاس ها*در مقطع کاردانی و کارشناسی 3 روز انتخاب شود. در مقطع کارشناسی ارشد 2 روز انتخاب شود. در مقطع دکتری 1 روز انتخاب شود.
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنج شنبه
  جمعه
  16
 • نظر دانشجو در رابطه با سرویس ایاب و ذهاب از اهواز به شوشتر و بلعکس*
  درخواست دارم
  درخواست ندارم
  17
 • اشتغال و کارآفرینی
  18
 • سوابق کاری*
  دارید
  ندارید
  19
 • توضیحات سوابق کاری، علاقمندی*
  20
 • درخواست کار دانشجویی*
  دارید
  ندارید
  21