- چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

حوزه معاونت آموزش


دکتر محمد منصوری فر

معاون آموزش

 تلفن مستقیم 06136272014

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 280


دکتر مهدی توانا

مدیر آموزش

 

 تلفن مستقیم 06136236024

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 450


دکتر مهرداد حاتمی

مدیر برنامه ریزی

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 203

 

سرکار خانم نسیم امام بخش

رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

 تلفن مستقیم 06136272019

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 464

آقای علی خدادادی

کارشناس مسئول امتحانات و ثبت نمرات

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 285و286