جمعه, 28 آذر 1393
معاونت پژوهشی

                                                                                               رزومه (CV )        

                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    

مشخصات فردي :

نام و نام خانوادگي: دکتر غفار پور بختيار

آدرس پست الکترونيک:    

آدرس محل کار: شوشتر- شوشترنو-دانشگاه آزاد اسلامي واحدشوشتر-معاونت پژوهشي

شماره تماس:  6231309-0612

 

سوابق تحصيلي(محل و رشته تحصيل از مقطع ديپلم تا پايات تحصيلات دانشگاهي):

 

        1- ديپلم: علوم انساني، گتوند، 1367

        2- کارشناسي: تاريخ، دانشگاه اصفهان ، 1373 (رتبه 300 در کنکور سراسري 1369)

     3- کارشناسي ارشد: تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه تهران، 1377 (رتبه اول در آزمون ورودي 1373)
     4- دکتراي تخصصي: تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه تهران، 1386 (رتبه اول در آزمون )


مقالات ارائه شده در همايش هاي ملي و بين المللي (چاپ شده):

1- حاکمان بختياري تبار اصفهان از مشروطيت تا سقوط قاجاريه، مجموعه مقالات همايش بين  المللي اصفهان در پهنه ي تاريخ ايران و جهان اسلام (29-28 آذر 1385، دانشگاه اصفهان)، پائيز 1385، انتشارات دانشگاه اصفهان

2- قرارداد 1907 و تأثيرات آن بر مشروطه خواهي بختياري ها، مجموعه مقالات همايش ايران و      سياست جهاني در آغاز قرن بيستم، بهمن 1386، دانشگاه تهران

3- کريم خان زند و خوانين بختياري، مجموعه مقالات همايش ملي زنديه، 1387 شيراز، نشر قلمکده و بنياد فارس شناسي، 1387 دانشگاه شيراز

4 - بختياري ها، نفت و دولت انگليس، مجموعه مقالات همايش ملي ايران و استعمار بريتانيا، آبان 1387 دانشگاه تهران، چاپ شده در فصلنامه مطالعات تاريخي، سال پنجم، شماره 22، پائيز 1387

5- وحدت و تفرقه خوانين بختياري بر سر مشروطيت و نقش ميانجي گرانه ي حاج آقا نورالله نجفي، مجموعه مقالات همايش ملي جامعه بختياري و تحولات ايران، دهم و يازدهم اسفند 1387، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجدسليمان

 

کتابهاي چاپ شده:

        1- بختياري نامه (پژوهشي در تاريخ و فرهنگ قوم بختياري)، تهران، انتشارات آنزان، 1384

        2- جامعه بختياري و تحولات ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، مسجدسليمان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، 1387

        3- اسناد برگزيده ي بختياري ها در تاريخ معاصر ايران، مسجدسليمان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، 1387

        4 - مجموعه مقالات همايش ملي جامعه بختياري و تحولات ايران، مسجدسليمان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، 1387 (به کوشش دکتر غفار پوربختيار)

 

 

مناصب و مسئوليت هاي پژوهشي:

        1- مسئول پيگيري، نظارت و اجراي طرحهاي پژوهشي، مقالات و تاليف و ترجمه کتاب در واحد شوشتر از تاريخ 27/10/83 به بعد

        2- دبير علمي همايش ملي جامعه بختياري و تحولات ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجدسليمان، اسفند 1387

 

 

ديدگاههاي  پژوهشي و ارائه راهکارهاي لازم جهت پيشرفت امور پژوهشي :

      معاونت پژوهشي قلب تپنده دانشگاه مي باشد. امروزه امر پژوهش و تحقيق از اهميت و اعتبار بسيار بالاتري برخوردار شده است. مسئله توليد علم و ابتکار و نوع آوري تنها در پژوهش وجود دارد، اين در حالي است که در آموزش انتقال علم صورت مي گيرد و نه توليد علم. چنانچه امور پژوهشي هر کشور و دانشگاهي ضعيف يا کم توان باشد اعتبار و قدرت آن مجموعه متزلزل و شکننده خواهد بود و به چنين جامعه اي آسيب هاي جدي وارد مي شود. اما امر تحقيق و پژوهش از جدي ترين و کليدي ترين مهمترين مسايل دانشگاههاي کشور ما مي باشد که متاسفانه در بعضي مواقع و موارد مغفول مانده است. بنابراين در زمينه امور و فعاليت هاي پژوهشي هر اندازه وقت، زحمت و منابع مالي هزينه شود ارزش داشته و نتيجه آن خيلي زود و چند برابر به جامعه ما برمي گردد.

 

 

راهکارهاي که به نظر بنده در خصوص تقويت بدنه ي پژوهش در اين دانشگاه وجود دارد بدين صورت است:

1- تشويق هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي  و دانشجويان واحد به امر پژوهش و تحقيق

2- استفاده از مشوق هاي لازم براي سرعت بخشيدن به فعاليت هاي پژوهشي در واحد با استفاده جدي از حق تشويق هاي عادي و حق تشويق هاي ويژه چون امتياز Grant و غيره

3- معرفي جدي و مکرر پژوهشگران برجسته ي دانشگاه در هفته پژوهش و يا مواقع ديگر در مراسمات و جلسات رسمي و غير رسمي چه درون دانشگاهي و چه برون دانشگاهي و دادن  امتيازات عادي و ويژه به آنها

4- خروج طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته از بايگاني و چاپ يا عملياتي کردن بهترين طرحهاي آن تا اساتيد بدانند که از طرح هاي آنها استفاده شده و بنابراين به فعاليت پژوهشي اجراي و طرحهاي بيشتر اميدوار شوند.

5- سرعت بخشيدن به تأسيس مجلات علمي و برگزاري همايش هاي علمي در واحد

6- سرعت بخشيدن به چاپ و نشر کتاب هاي متعدد علمي

7- تشکيل جدي و منظم شوراي پژوهشي و شوراي انتشار کتاب به صورت هفتگي و يا حداقل دو هفته يک بار

8- استفاده بيشتر و بهتر از اعضاي هيات علمي در پيشبرد اجرايي امور پژوهشي که اکنون در پژوهشي واحد چندان وجود ندارد.=

9- برگزاري مکرر و منظم جلسات هم انديشي ميان پژوهشگران برجسته هيات علمي و دانشجو جهت مشاوره و يا کسب راهکارهاي لازم

10- تقويت و گسترش روابط حوزه پژوهشي با صنايع شهرستان و استان و تشويق مديران صنايع به سرمايه گذاري در فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه

11- منظم کردن جلسات دفاعيه پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و جدي گرفتن امور مربوط به آنها

12- پردازش و استفاده از اينترنت و سايت معاونت پژوهشي  

 

مقالات ارائه شده در همايش هاي ملي و بين المللي (چاپ شده):

1- حاکمان بختياري تبار اصفهان از مشروطيت تا سقوط قاجاريه، مجموعه مقالات همايش بين  المللي اصفهان در پهنه ي تاريخ ايران و جهان اسلام (29-28 آذر 1385، دانشگاه اصفهان)، پائيز 1385، انتشارات دانشگاه اصفهان

2- قرارداد 1907 و تأثيرات آن بر مشروطه خواهي بختياري ها، مجموعه مقالات همايش ايران و      سياست جهاني در آغاز قرن بيستم، بهمن 1386، دانشگاه تهران

3- کريم خان زند و خوانين بختياري، مجموعه مقالات همايش ملي زنديه، 1387 شيراز، نشر قلمکده و بنياد فارس شناسي، 1387 دانشگاه شيراز

4 - بختياري ها، نفت و دولت انگليس، مجموعه مقالات همايش ملي ايران و استعمار بريتانيا، آبان 1387 دانشگاه تهران، چاپ شده در فصلنامه مطالعات تاريخي، سال پنجم، شماره 22، پائيز 1387

5- وحدت و تفرقه خوانين بختياري بر سر مشروطيت و نقش ميانجي گرانه ي حاج آقا نورالله نجفي، مجموعه مقالات همايش ملي جامعه بختياري و تحولات ايران، دهم و يازدهم اسفند 1387، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجدسليمان

 

کتابهاي چاپ شده:

        1- بختياري نامه (پژوهشي در تاريخ و فرهنگ قوم بختياري)، تهران، انتشارات آنزان، 1384

        2- جامعه بختياري و تحولات ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، مسجدسليمان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، 1387

        3- اسناد برگزيده ي بختياري ها در تاريخ معاصر ايران، مسجدسليمان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، 1387

        4 - مجموعه مقالات همايش ملي جامعه بختياري و تحولات ايران، مسجدسليمان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، 1387 (به کوشش دکتر غفار پوربختيار)

 

 

مناصب و مسئوليت هاي پژوهشي:

        1- مسئول پيگيري، نظارت و اجراي طرحهاي پژوهشي، مقالات و تاليف و ترجمه کتاب در واحد شوشتر از تاريخ 27/10/83 به بعد

        2- دبير علمي همايش ملي جامعه بختياري و تحولات ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجدسليمان، اسفند 1387

 

 

ديدگاههاي  پژوهشي و ارائه راهکارهاي لازم جهت پيشرفت امور پژوهشي :

      معاونت پژوهشي قلب تپنده دانشگاه مي باشد. امروزه امر پژوهش و تحقيق از اهميت و اعتبار بسيار بالاتري برخوردار شده است. مسئله توليد علم و ابتکار و نوع آوري تنها در پژوهش وجود دارد، اين در حالي است که در آموزش انتقال علم صورت مي گيرد و نه توليد علم. چنانچه امور پژوهشي هر کشور و دانشگاهي ضعيف يا کم توان باشد اعتبار و قدرت آن مجموعه متزلزل و شکننده خواهد بود و به چنين جامعه اي آسيب هاي جدي وارد مي شود. اما امر تحقيق و پژوهش از جدي ترين و کليدي ترين مهمترين مسايل دانشگاههاي کشور ما مي باشد که متاسفانه در بعضي مواقع و موارد مغفول مانده است. بنابراين در زمينه امور و فعاليت هاي پژوهشي هر اندازه وقت، زحمت و منابع مالي هزينه شود ارزش داشته و نتيجه آن خيلي زود و چند برابر به جامعه ما برمي گردد.

 

 

راهکارهاي که به نظر بنده در خصوص تقويت بدنه ي پژوهش در اين دانشگاه وجود دارد بدين صورت است:

1- تشويق هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي  و دانشجويان واحد به امر پژوهش و تحقيق

2- استفاده از مشوق هاي لازم براي سرعت بخشيدن به فعاليت هاي پژوهشي در واحد با استفاده جدي از حق تشويق هاي عادي و حق تشويق هاي ويژه چون امتياز Grant و غيره

3- معرفي جدي و مکرر پژوهشگران برجسته ي دانشگاه در هفته پژوهش و يا مواقع ديگر در مراسمات و جلسات رسمي و غير رسمي چه درون دانشگاهي و چه برون دانشگاهي و دادن  امتيازات عادي و ويژه به آنها

4- خروج طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته از بايگاني و چاپ يا عملياتي کردن بهترين طرحهاي آن تا اساتيد بدانند که از طرح هاي آنها استفاده شده و بنابراين به فعاليت پژوهشي اجراي و طرحهاي بيشتر اميدوار شوند.

5- سرعت بخشيدن به تأسيس مجلات علمي و برگزاري همايش هاي علمي در واحد

6- سرعت بخشيدن به چاپ و نشر کتاب هاي متعدد علمي

7- تشکيل جدي و منظم شوراي پژوهشي و شوراي انتشار کتاب به صورت هفتگي و يا حداقل دو هفته يک بار

8- استفاده بيشتر و بهتر از اعضاي هيات علمي در پيشبرد اجرايي امور پژوهشي که اکنون در پژوهشي واحد چندان وجود ندارد.=

9- برگزاري مکرر و منظم جلسات هم انديشي ميان پژوهشگران برجسته هيات علمي و دانشجو جهت مشاوره و يا کسب راهکارهاي لازم

10- تقويت و گسترش روابط حوزه پژوهشي با صنايع شهرستان و استان و تشويق مديران صنايع به سرمايه گذاري در فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه

11- منظم کردن جلسات دفاعيه پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و جدي گرفتن امور مربوط به آنها

12- پردازش و استفاده از اينترنت و سايت معاونت پژوهشي 
 

زبانها:

         مسلط به دو زبان انگليسي و عربي به ويژه در متون تخصصي علوم انساني

 

مسئوليت هاي اجرائي :

        1- کارشناس و نويسنده در سازمان اسناد ملي ايران به صورت قراردادي از 1374 تا 1376

        2- کارشناس و نويسنده در فرهنگ ناموران معاصر ايران در حوزه هنري از 1376 تا 1378
        
        3-   عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر از 1377 تاکنون به صورت مربي و استاد يار

        4- عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر از تاريخ 28/3/87

        مدير گروه تاريخ واحد شوشتر از 1387 تاکنون

 

 

جوايز و تقدير نامه ها:

        1-  دريافت لوح تقدير پژوهشي با کسب مقام پژوهشگر برتر سال 1383 در ميان اعضاي هيئت علمي واحد شوشتر

        2- دريافت لوح تقدير پژوهشي با کسب مقام پژوهشگر برتر سال 1384 در ميان اعضاي هيات علمي واحد شوشتر

 

سوابق پژوهشي:

1- پايان نامه ها

1-1 کارشناسي ارشد: بررسي روابط سياسي ايران و روسيه شوروي از 1917 م تا 1921 م، استاد راهنما دکتر ايرج تنهاتن ناصري و استاد مشاور دکتر احسان اشراقي، دانشگاه تهران، بهار 1377

 

1-2 دکتراي تخصصي: بررسي تحول ساختار جامعه بختياري از انقلاب مشروطه تا پايان سلطنت رضا     شاه، استاد راهنما دکتر غلامحسين زرگري نژاد، استادان مشاور دکتر داريوش رحمانيان و دکتر فرج الله احمدي، دانشگاه تهران، زمستان 1386

 

2- طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته:

2-1 بررسي زندگاني سياسي، اقدامات و اسرار قتل حسينقلي خان ايلخاني بختياري، تصويب توسط معاونت پژوهشي واحد شوشتر، تاييد گزارش نهايي توسط دبيرخانه منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 27/7/85

 

2-2 بررسي حضور اروپايي ها در سرزمين هاي بختياري، تصويب توسط معاونت پژوهشي واحد  شوشتر، تاييد گزارش نهايي در تاريخ 3/8/1385 توسط دبيرخانه منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامي

 

2-3 شناخت و نقد منابع و مآخذ تاريخ ايل بختياري، تصويب توسط معاونت پژوهشي واحد شوشتر،  تاييد گزارش نهايي در تاريخ 13/12/1385 توسط دبيرخانه منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامي

 

2-4  نگرش بر روابط سياسي ايران و روسيه از 1917 تا 1919، تصويب توسط معاونت پژوهشي واحد شوشتر، تاييد گزارش نهايي در تاريخ 25/3/1388 توسط رئيس شوراي پژوهشي منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

3- طرح هاي پژوهشي در حال اجرا:

3-1 بررسي روابط سياسي ايلخانان ايران و مماليک مصر

3-2 شوشتر در آئينه سفرنامه ها

         

4-  مقالات علمي پژوهشي چاپ شده:

4-1 نهاد بستگاه و جايگاه آن در ساخت قدرت و نظام خان سالاري جامعه بختياري، فصلنامه علمي  پژوهشي تاريخ واحد محلات، سال دوم، شماره ششم؛ پائيز 1386

 

4-2 بررسي روند تحول مناصب ايلخاني و ايل بيگي در جامعه بختياري از قاجار تا پهلوي، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تاريخ واحد بجنورد، سال دوم، شماره 8، پائيز 1386

 

5- مقالات علمي ترويجي چاپ شده:

 5-1 براوين، نخستين فرستاده دولت روسيه شوروي در ايران، فصلنامه علمي ترويجي تاريخ روابط خارجي، نشريه مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، سال دوم، شماره 5 و 6، زمستان 79 و بهار 1380

5-2 ايوان کلوميتسف، دومين فرستاده روسيه شوروي در ايران، فصلنامه علمي ترويجي تاريخ روابط خارجي، سال سوم،  شماره 12، پائيز 1381

5-3 مأموران و مسافران انگليسي در سرزمين بختياري، فصلنامه علمي ترويجي تاريخ روابط خارجي، سال چهارم، شماره 16، پاييز 1382

 5-4 خليج فارس يا يک نام ساختگي براي آن، فصلنامه علمي ترويجي تاريخ روابط خارجي، سال پنجم، شماره 20، پائيز 1383

5-5 روابط ايران با حکومت موقت روسيه، فصلنامه علمي ترويجي تاريخ روابط خارجي، سال ششم، شماره 22، بهار 1384

 

6مقالات علمي تخصصي چاپ شده:

6-1 قتل حسينقلي خان ايلخاني بختياري و نقش معتمدالدوله حاکم فارس در آن، فصلنامه تحقيقات تاريخي گنجينه اسناد سال سيزدهم، دفتر سوم و چهارم، شماره 51و52، پائيز و زمستان

1382

6-2 بختياري ها، مشروطيت، وحدت و تفرقه ايلي، فصلنامه تحقيقات تاريخي گنجينه اسناد (ويژه نامه يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت)، سال شانزدهم، دفتر دوم، شماره 62، تابستان 1385

6-3 سردار اسعد بختياري و کوشش هاي فرهنگي، فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي گنجينه اسناد، سال هيجدهم، دفتر اول، شماره 69، بهار 1387

6-4 نقدي بر نظرات اليزابت مکبن روز درباره اعتقادات ديني بختياري ها، فصلنامه عشايري ذخائر انقلاب، سال چهارم، شماره 2و1، شماره پياپي 29و30، بهار و تابستان 1380

6-5 زن بختياري و تاريخ معاصر ايران، فصلنامه عشايري ذخائر انقلاب، سال هشتم، شماره پياپي 43و44، شماره 3و4، پائيز و زمستان 1383

6-6 نقدي بر کتاب تذکره ي شوشتر، ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي کتاب تاريخ و جغرافيا، سال چهارم، شماره دهم و يازدهم، مرداد و شهريور 1380

6-7 بررسي تاريخ سياسي اجتماعي بختياري، ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي کتاب تاريخ و جغرافيا، سال ششم، شماره 5، اسفند 1381

6-8 کتابشناسي توصيفي تاريخ ايل بختياري، ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي کتاب تاريخ و جغرافيا، سال ششم، ،شماره 7و6، فروردين و ارديبهشت 1382

6-9 تاريخ و فرهنگ بختياري در آيينه گزارش سياحان، ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي کتاب تاريخ و جغرافيا، سال هفتم، شماره 5و6، اسفند 1382 و فروردين 1383

6-10 سردار اسعد و تاريخ نگاري بختياري، فصلنامه رشد آموزشي تاريخ، 1381

و


پورتال دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشوشتر
DOURAN Portal V3.9.7.9