جمعه, 8 مرداد 1395

دانشکده ادبیات و علوم انسانی


چارت آموزشی دانشکده

مسئولين آموزشي دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر


رياست دانشكده ادبیات و علوم انسانی                 آقای موسی مجتبایی

معاونت آموزشي و دانشجويي دانشكده                دکتر یوسف امینی

 

مدیر گروه ارشد تاریخ ایران باستان                    دکتر عبدالعزیز موحد

مدیر گروه ارشد مدیریت دولتی                          دکتر البرز قیتانی

مدیر گروه ارشد تربیت بدنی                             دکتر مهدی ضرغامی

مدیر گروه ارشد زبان و ادبیات فارسی                 دکتر شبنم حاتم پور

مدیر گروه کارشناسی مدیریت دولتی                  خانم مژگان جهانبانی

مدیر گروه کارشناسی مدیریت صنعتی                 آقای رحمن ابراهیمی تبار

مدیر گروه کارشناسی تاریخ                              دکتر کریم گلشنی راد

مدیر گروه کارشناسی باستان شناسی               دکتر محمدتقی فاضلی

مدیر گروه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی          دکتر شبنم حاتم پور

مدیر گروه کارشناسی حقوق                             آقای سید محمدباقر اخلاقی

مدیر گروه کارشناسی تربیت بدنی                      آقای سعیدی پور

مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته حسابداری           آقای عبدالرضا رستمی نیا

مدیر گروه کارشناسی علوم اجتماعی و مدیریت فرهنگ   آقای امیرعلی درستی

 

رییس آموزش دانشكده                                       خانم اکرم کوچک زاده

كارشناسان آموزش       خانمها بویری، زبیدی، غلامپور، سوخته نژاد، چهارمحالی، محمدی نژاد، آقای لرزنی و آقای منجزی

کارشناس اداری                                               آقای علی غفاریان

 

 

 

 


پورتال دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشوشتر
DOURAN Portal V3.9.7.9